Video

Promotivni video o radu studijske grupe za Menadžment kvaliteta i standardizaciju snimljen od strane naših studenata tokom 2014/2015.

video

Emisija emitovana na RTS1 o FON-u krajem 2016. godine, čiji je najveći deo posvećen studijskoj grupi za Menadžment kvaliteta i standardizaciju, i u kojoj se pojavljuju naši diplomirani, kao i veliki broj sadašnjih studenata.

Screenshot 2017-08-22 12.13.11

Pregled rada naše studijske grupe u akademskoj 2016/2017. godini, koji uključuje samo aktivnosti posvećene našim studentima.

Screenshot 2017-08-22 12.03.43

Pregled rada naše studijske grupe u akademskoj 2015/2016. godini, sa podacima o mogućnostima zapošljavanja u našoj struci možete pogledati u sledećem videu.

4

PREDSTAVLJANJE PREDMETA STUDIJSKE GRUPE MENADŽMENT KVALITETA I STANDARDIZACIJA: O predmetu „Osnove kvaliteta“ - uvodnom predmetu na II godini, na kome se nastava može slušati na srpskom i engleskom jeziku, govori prof. dr Jovan Filipović.

1

PREDSTAVLJANJE PREDMETA STUDIJSKE GRUPE MENADŽMENT KVALITETA I STANDARDIZACIJA: O predmetu „Upravljanje kvalitetom“ sa II godine, govori Ana Horvat, asistent na našoj Katedri.

2

PREDSTAVLJANJE PREDMETA STUDIJSKE GRUPE MENADŽMENT KVALITETA I STANDARDIZACIJA: O predmetu „Kontrola kvaliteta“ sa III godine, govori Maja Glogovac, asistent na našoj Katedri.

3

PREDSTAVLJANJE PREDMETA STUDIJSKE GRUPE MENADŽMENT KVALITETA I STANDARDIZACIJA: O predmetu „Normativno regulisanje kvaliteta“ sa III godine, govori dr Gordana Pejović, docent na našoj Katedri - ujedno i direktor kvaliteta Agencije za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije.

4

PREDSTAVLJANJE PREDMETA STUDIJSKE GRUPE MENADŽMENT KVALITETA I STANDARDIZACIJA: O predmetu „Planiranje kvaliteta“ sa III godine, govori na kome se nastava može slušati na srpskom i engleskom jeziku, govori dr Ivana Mijatović, vanredni profesor na našoj Katedri.

6

PREDSTAVLJANJE PREDMETA STUDIJSKE GRUPE MENADŽMENT KVALITETA I STANDARDIZACIJA: O predmetu „Sistem menadžmenta kvaliteta“ – sa III godine, na kome se nastava može slušati na srpskom i engleskom jeziku, govore Jelena Cice - Quality Austria Center d.o.o. i Ivan Pribićević - TMS CEE doo, spoljni saradnici naše Katedre, koji učestvuju u realizaciji vežbi, konsultacija, kao i izradi i odbrani projektnih radova na predmetu.

9

PREDSTAVLJANJE PREDMETA STUDIJSKE GRUPE MENADŽMENT KVALITETA I STANDARDIZACIJA: O predmetu „Metrologija sa osnovama tehnike“ sa III godine, govori mr Ana Trajković, asistent na našoj Katedri.

10

PREDSTAVLJANJE PREDMETA STUDIJSKE GRUPE MENADŽMENT KVALITETA I STANDARDIZACIJA: O predmetu „Menadžment totalnog kvaliteta“ sa IV godine, govori Maja Glogovac, asistent na našoj Katedri.

5

PREDSTAVLJANJE PREDMETA STUDIJSKE GRUPE MENADŽMENT KVALITETA I STANDARDIZACIJA: O predmetu „Inženjering kvaliteta“ sa IV godine, na kome se nastava može slušati na srpskom i engleskom jeziku, govori Stefan Komazec, asistent.

7

PREDSTAVLJANJE PREDMETA STUDIJSKE GRUPE MENADŽMENT KVALITETA I STANDARDIZACIJA: O predmetu „Sistem menadžmenta zdravlja i bezbednosti na radu“ sa IV godine, govori dr Mladen Đurić, docent na našoj Katedri.

11

PREDSTAVLJANJE PREDMETA STUDIJSKE GRUPE MENADŽMENT KVALITETA I STANDARDIZACIJA: O predmetu „Standardizacija 1“ – sa III godine, na kome se nastava može slušati na srpskom i engleskom jeziku, govori dr Ivana Mijatović, vanredni profesor na našoj Katedri.

6

PREDSTAVLJANJE PREDMETA STUDIJSKE GRUPE MENADŽMENT KVALITETA I STANDARDIZACIJA: O predmetu „Ocena kvaliteta poslovnog sistema“ sa IV godine, govori Ana Horvat, asistent na našoj Katedri.

5