НОВО ВРЕМЕ

БРОЈ СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПРОШЛИ КРОЗ ПРАКСУ У ЦЕНТРУ ЗА МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА И СТАНДАРДИЗАЦИЈУ, ЛАБОРАТОРИЈИ ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА И МЕДИЈСКОМ ЦЕНТРУ ЗА КВАЛИТЕТ

Број студената који су прошли кроз праксу у Центру за менаџмент квалитета и стандардизацију, Лабораторији за контролу квалитета и Медијском центру за квалитет

Година студија

Академска година

Центар за менаџмент квалитета и стандардизацију*

Лабораторија за контролу квалитета**

Медијски центар за квалитет***

2014/2015

11

/

/

2015/2016

18

/

11

2016/2017

29

10

17

Укупно

58

10

28

 

 БРОЈ КОНКУРСА ЗА ПОСАО У ОБЛАСТИ МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА И СТАНДАРДИЗАЦИЈА

Број конкурса за посао у области менаџмента квалитета и стандардизације о којима је Катедра за МКС обавештавала интересне и заинтересоване стране путем друштвених мрежа у 2017. години

 

Број конкурса

Месец

Јануар

46

Фебруар

59

Март

68

Април

66

Мај

56

Јун

61

Јул

63

Август

47

Септембар

55

Октобар

51

Укупно у 2017.

572

Број конкурса за посао у области менаџмента квалитета и стандардизације о којима је Катедра за МКС обавештавала интересне и заинтересоване стране путем друштвених мрежа у 2016. години

 

Број конкурса

Месец

Јануар

19

Фебруар

17

Март

16

Април

18

Мај

24

Јун

50

Јул

18

Август

12

Септембар

58

Октобар

43

Новембар

50

Децембар

44

Укупно у 2016.

369