NOVO VREME

Brošure studijske grupe Menadžment kvaliteta i standardizacija

Veoma smo ponosni na naše studente koji su u okviru prakse u Centru za menadžment kvaliteta i standardizaciju učestvovali i doprineli svojim radom i kreativnošću u izradi brošura za našu studijsku grupu na srpskom i engleksom jeziku.

Quality-Management-Standardization-Brochure-English-2018

Menadžment kvaliteta i standardizacija-Brošura-2016

Menadžment kvaliteta i standardizacija-Brošura-2015

BROJ STUDENATA KOJI SU PROŠLI KROZ PRAKSU U CENTRU ZA MENADŽMENT KVALITETA I STANDARDIZACIJU, LABORATORIJI ZA KONTROLU KVALITETA I MEDIJSKOM CENTRU ZA KVALITET 

Broj studenata koji su prošli kroz praksu u Centru za menadžment kvaliteta i standardizaciju, Laboratoriji za kontrolu kvaliteta i Medijskom centru za kvalitet

 

Godina studija

Akademska godina

Centar za menadžment kvaliteta i standardizaciju*

Laboratorija za kontrolu kvaliteta**

Medijski centar za kvalitet***

2014/2015

11

/

/

2015/2016

18

/

11

2016/2017

29

10

17

2017/2018

26

7

20

Ukupno

84

17

48

BROJ KONKURSA ZA POSAO U OBLASTI MENADŽMENT KVALITETA I STANDARDIZACIJA

Broj konkursa za posao u oblasti menadžmenta kvaliteta i standardizacije o kojima je Katedra za MKS obaveštavala interesne i zainteresovane strane putem društvenih mreža u 2017. godini

Broj konkursa

Mesec

Januar

46

Februar

59

Mart

68

April

66

Maj

56

Jun

61

Jul

63

Avgust

47

Septembar

55

Oktobar

51

Ukupno u 2017.

572

Broj konkursa za posao u oblasti menadžmenta kvaliteta i standardizacije o kojima je Katedra za MKS obaveštavala interesne i zainteresovane strane putem društvenih mreža u 2016. godini

Broj konkursa

Mesec

Januar

19

Februar

17

Mart

16

April

18

Maj

24

Jun

50

Jul

18

Avgust

12

Septembar

58

Oktobar

43

Novembar

50

Decembar

44

Ukupno u 2016.

369

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radovi sa sekcije  Menadžment kvaliteta sa međunarodne FON-ove konferencije SymOrg

Quality and Business Excellence 2018

QUALITY MANAGEMENT 2016

QUALITY MANAGEMENT 2014