O nama

Studijska grupa Menadžment kvaliteta i standardizacija pruža vam mogućnost da se pripremite za budućnost, ali i da se osposobite da menjate sadašnjost

 

10737888_371550349668399_1897857606_o     10737973_371550356335065_831891920_o

Ova studijska grupa, prvo kao Odsek za Upravljanje kvalitetom formirana je 2004. godine kao rezultat narastajućih potreba privrede Srbije, ali i zemalja iz okruženja, za stručnjacima iz oblasti menadžmenta kvaliteta i standardizacije. Akreditacijom fakulteta 2009. godine odsek postaje studijska grupa Upravljanje kvalitetom, a akreditacijom fakulteta 2014. godine postaje studijska grupa Menadžment kvaliteta i standardizacija, u okviru studijskog programa Menadžment i organizacija.

Spisak predmeta studijske grupe prema akreditaciji iz 2014. god. možete pogledati ovde.

 

Radna mesta u oblasti kvaliteta za koje se studenti osposobljavaju na studijskoj grupi

Prema sadašnjim pokazateljima, nekadašnji studenti naše studijske grupe uspešno rade u mnogim privrednim, upravnim, konsultantskim i drugim organizacijama, na različitim poslovima iz oblasti menadžmenta kvaliteta i srodnih oblasti, a neki su već postali i ugledni rukovodioci. Primetno je i zadovoljstvo vlasnika organizacija i „top menadžmenta“ tih organizacija sa pokazanim znanjem i sposobnostima naših studenata.

U okviru stranice STUDENTI možete videti neka od radnih mesta koja uspešno obavljaju neki od svršenih studenata ove studijske grupe.

Znanja koja se stiču na studijskoj grupi

Pored opštih teorijskih znanja, studenti ove studijske grupe stiču konkretna stručna znanja, po programu koji je kompatibilan sa odgovarajućim programima visokoškolskih ustanova u najrazvijenijim zemljama sveta, i to iz:

 • sistema menadžmenta kvaliteta,
 • sistema menadžmenta životne sredinebezbednosti hrane, zdravlja i bezbednosti na radu i drugih sistema menadžmenta,
 • standardizacije,
 • metrologije,
 • kontrole kvaliteta,
 • raznih metoda i tehnika koje se koriste u menadžmentu kvaliteta,
 • akreditacije i sertifikacije,
 • provera i ocena sistema menadžmenta,
 • inženjerskih komunikacija,
 • logistike,
 • itd.

 

Principi na kojima se zasniva rad naše studijske grupe su:

 • Posvećenost svakom studentu kao pojedincu;
 • Težnja da studenti, po završetku studija, imaju zanat u rukama, tj. da se osposobe za uspešnu primenu stečenog znanja iz menadžmenta kvaliteta i standardizacije na različite poslove i zadatke.
 • Stalno poboljšanje programa i oblika realizacije nastave, uvažavajući savremene svetske trendove i tokove u oblasti menadžmenta kvaliteta, ali i u drugim srodnim oblastima;
 • Primena savremenih koncepata visokog obrazovanja za oblikovanje studijskih programa, razvoj analitičkog i kritičkog razmišljanja i balansa između teorijskog i praktičnog znanja;
 • Podsticanje istraživačkih projekata u privredi i ugradnja njihovih rezultata u nastavne  procese (do sad je realizovano više stotina projekata u okviru naučno-istraživačke delatnosti FON-a);

Perspektiva studijske grupe

Polazeći od određenih pokazatelja o potrebi tržišta rada u Srbiji, procenjuje se da postoji velika potreba za stručnjacima za oblast menadžment kvaliteta. Još jedan od dokaza za tu konstataciju potiče iz opredeljenja naše države da uđe u Evropsku uniju i u druge oblike svetskih integracija. U tim odnosima, sa surovom konkurencijom u bilo kom domenu rada, bez odgovarajuće primene savremenog znanja iz oblasti menadžmenta kvaliteta i srodnih oblasti, teško se mogu ostvariti ravnopravni odnosi i šansa za uspeh.

Ove oblasti su postale nezaobilazne u svakodnevnom radu i poslovanju i već imaju vrlo izražen razvoj, a s obzirom na zaoštravanje uslova za opstanak i razvoj tržišta, realno je očekivati da će njihov razvoj biti još intenzivniji.