Predmet: Menadžment kvaliteta i životne sredine

Prezentacija radova master studije – EMS

Prezentacija projektnih (seminarskih) radova u aprilskom roku iz predmeta Sistem menadžmenta životne sredine održaće se u utorak 4.4. sa početkom u 17h (kabinet 318). Pre same prezentacije neophodno je da studenti dostave svoje radove i odnosne prezentacije na mail nastavnika.

prof. dr Nedeljko Živković

 


Rezultati EMS maj 2015

Upis ocena sledeća sreda u 18h kabinet 318 ili u sledećim ispitnim rokovima.

R. Broj Prezime Ime Semin Usmeni Prezent Ukupno Zaključno Datum
1 Živaljević Darko 40 20 5 08.05.2015.
2 Nikolić Marija 10 95 10 98 10 08.05.2015.
3 Stančetić Marija 9 91 10 92 9 08.05.2015.
4 Stakić Anđelija 10 94 10 97 10 08.05.2015.
5 Ristanović Ana 10 97 10 99 10 08.05.2015.
6 Vujić Tatjana 73 10 47 08.05.2015.
7 Pešić Ivana 76 10 48 08.05.2015.

 


Rezultati IMS, mart 2015

Upis ocena sreda 18h kabinet 318 ili u terminima usmenog ispita u narednim ispitnim rokovima.

R. Broj Prezime Ime Semin Usmeni Proj1 Proj2 Proj3 Ukupno Zaključno
1 Luković Nemanja 6,5 85 50 50 50 7,35 7
2 Kuzmanović Aleksandra 10 86 50 50 50 8,8 9

Obaveštenje o predaji seminarskog rada

Seminarski rad iz predmeta „Menadžment i kvalitet“, u martovskom ispitnom roku, može se predati najkasnije na samom ispitu 05.03.2015. (do početka ispita).

Seminarski se predaje i u štampanoj verziji i na CD-u (obe verzije, a ne jedna po izboru). Zajedno sa seminarskim, studenti koji su vršili prezentaciju svoje teme, treba da prilože i PPT prezentaciju korišćenu u te svrhe  (samo na CD-u, prezentaciju ne treba štampati).

Seminarski koji ne budu predati uz poštovanje ovih pravila, neće biti uzeti u razmatranje.

prof. dr Jovan Filipović                                              Mladen Đurić