Predmet: Menadžment i kvalitet

Obaveštenje o predaji seminarskog rada

Seminarski rad iz predmeta „Menadžment i kvalitet“, u martovskom ispitnom roku, može se predati najkasnije na samom ispitu 05.03.2015. (do početka ispita).

Seminarski se predaje i u štampanoj verziji i na CD-u (obe verzije, a ne jedna po izboru). Zajedno sa seminarskim, studenti koji su vršili prezentaciju svoje teme, treba da prilože i PPT prezentaciju korišćenu u te svrhe  (samo na CD-u, prezentaciju ne treba štampati).

Seminarski koji ne budu predati uz poštovanje ovih pravila, neće biti uzeti u razmatranje.

prof. dr Jovan Filipović                                              Mladen Đurić


Rezultati ispita iz predmeta „Menadžment i kvalitet“ u majskom roku 2020.

Na linku MIK_maj_2020_rezultati možete pogledati rezultate ispita. S obzirom na aktuelne okolnosti, vršiće se isključivo elektronski upis ocena od strane predmetnog nastavnika (ukoliko neko od studenata ne želi da upiše ocenu, potrebno je da to javi najkasnije do četvrtka 25.06.2020 u 15h). Takođe, ukoliko neko od studenata želi da izvrši uvid u radove, potrebno je da se predmetnom nastavniku javi preko Microsoft Teams-a, najkasnije do isteka prethodno navedenog roka.

 


Rezultati ispita iz predmeta „Menadžment i kvalitet“ u aprilskom roku 2020.

Na linku MIK_april_2020_rezultati možete pogledati rezultate ispita. S obzirom na aktuelne okolnosti, vršiće se isključivo elektronski upis ocena od strane predmetnog nastavnika (ukoliko neko od studenata ne želi da upiše ocenu, potrebno je da to javi najkasnije do srede 10.06.2020 u 13h). Takođe, ukoliko neko od studenata želi da izvrši uvid u radove, potrebno je da se predmetnom nastavniku javi preko Microsoft Teams-a, najkasnije do isteka prethodno navedenog roka.