Predmet: Menadžment kvaliteta i standardizacija

Rezultati PQMS april – master

Ukupni rezultati ispita dati su u tabeli:

R. Broj Prezime i ime Semin Usmeni Ukupno M/M Ocena
1 Petrović Strahinja 6,95 77 7,48 7,48 8
2 Krasić Marija 8,35 83 8,32 8,32 9
3 Duckinoski Sara 8,15 53 6,16 6,16 7
4 Popović Jovana 7,95 50 5,89 5,89 6
5 Jovanović Svetlana 7,7 72 7,35 7,35 8
6 Nedeljković Miloš 9,25 2,78 2,78
7 Arsenijević Vanja 9,15 57 6,74 6,74 7

Ako se studenti ne slažu sa ocenom treba da dostave mail do petka 19.4. kada ce se ocene upisati u zvaničnu bazu i evidenciju.
Upis ocena u indeks u dgovoru sa profesorom ili u nekom od narednih ispitnih rokova.

prof. dr Nedeljko Živković


Prezentacija radova master studije – EMS

Prezentacija projektnih (seminarskih) radova u aprilskom roku iz predmeta Sistem menadžmenta životne sredine održaće se u utorak 4.4. sa početkom u 17h (kabinet 318). Pre same prezentacije neophodno je da studenti dostave svoje radove i odnosne prezentacije na mail nastavnika.

prof. dr Nedeljko Živković

 


Obaveštenje o predaji seminarskog rada

Seminarski rad iz predmeta „Menadžment i kvalitet“, u martovskom ispitnom roku, može se predati najkasnije na samom ispitu 05.03.2015. (do početka ispita).

Seminarski se predaje i u štampanoj verziji i na CD-u (obe verzije, a ne jedna po izboru). Zajedno sa seminarskim, studenti koji su vršili prezentaciju svoje teme, treba da prilože i PPT prezentaciju korišćenu u te svrhe  (samo na CD-u, prezentaciju ne treba štampati).

Seminarski koji ne budu predati uz poštovanje ovih pravila, neće biti uzeti u razmatranje.

prof. dr Jovan Filipović                                              Mladen Đurić


Materijal PQMS

Ovde možete preuzeti deo materijala za polaganja ispita iz PQMS (slajdovi sa predavanja). Obratite pažnju na predviđeni deo za polaganja ispita koji je iz knjige Upravljanje kvalitetom (videti Uvodna predavanja). Za analizu standarda dovoljne su prezentacije sadržane u ovom materijalu.


Preuzmi

Rezultati ispita iz predmeta „Menadžment i kvalitet“ u majskom roku 2020.

Na linku MIK_maj_2020_rezultati možete pogledati rezultate ispita. S obzirom na aktuelne okolnosti, vršiće se isključivo elektronski upis ocena od strane predmetnog nastavnika (ukoliko neko od studenata ne želi da upiše ocenu, potrebno je da to javi najkasnije do četvrtka 25.06.2020 u 15h). Takođe, ukoliko neko od studenata želi da izvrši uvid u radove, potrebno je da se predmetnom nastavniku javi preko Microsoft Teams-a, najkasnije do isteka prethodno navedenog roka.

 


Rezultati ispita iz predmeta „Modeli društvene odgovornosti“ u aprilskom roku 2020.

Na linku MDO_april_2020_rezultati možete pogledati rezultate ispita. S obzirom na aktuelne okolnosti, vršiće se isključivo elektronski upis ocena od strane predmetnog nastavnika (ukoliko neko od studenata ne želi da upiše ocenu, potrebno je da to javi najkasnije do srede 10.06.2020 u 13h). Takođe, ukoliko neko od studenata želi da izvrši uvid u radove, potrebno je da se predmetnom nastavniku javi preko Microsoft Teams-a, najkasnije do isteka prethodno navedenog roka.


Rezultati ispita iz predmeta „Menadžment i kvalitet“ u aprilskom roku 2020.

Na linku MIK_april_2020_rezultati možete pogledati rezultate ispita. S obzirom na aktuelne okolnosti, vršiće se isključivo elektronski upis ocena od strane predmetnog nastavnika (ukoliko neko od studenata ne želi da upiše ocenu, potrebno je da to javi najkasnije do srede 10.06.2020 u 13h). Takođe, ukoliko neko od studenata želi da izvrši uvid u radove, potrebno je da se predmetnom nastavniku javi preko Microsoft Teams-a, najkasnije do isteka prethodno navedenog roka.


Rezultati ispita iz predmeta „Menadžment i kvalitet“ (master studije) u martovskom roku 2016.

  • Ispit su položili studenti koji imaju 55 ili više poena u koloni „Ukupno“.
  • Upis ocena će se održati u petak 11.03.2016. u 18:30 časova, u kabinetu 004. Uvid u rezultate bodovanja seminarskih radova i pismenog ispita moguće je ostvariti pre upisa, u terminu 18:00 – 18:30.
  • Krajnji rok za predaju projektnih radova za naredni ispitni rok je sam dan ispita (do početka ispita).