Predmet: Akreditovane laboratorije

AKREDITOVANE LABORATORIJE – SEPTEMBARSKI I OKTOBARSKI ISPITNI ROK

Pismeni ispit iz predmeta “Akreditovane laboratorije“ u septembarskom ispitnom roku održaće se u ponedeljak, 10.09.2018. godine, u 14 časova, u sali 105.

Pismeni ispit iz predmeta “Akreditovane laboratorije“ u oktobarskom ispitnom roku održaće se u sredu, 19.09.2018. godine, u 14 časova, u sali C301.


AKREDITACIJA I SERTIFIKACIJA – SEPTEMBARSKI I OKTOBARSKI ISPITNI ROK 2018.

SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

Studenti koji nisu položili kolokvijum iz predmeta “Akreditacija i sertifikacija“, a koji planiraju da izađu na pismeni ispit u septembarskom ispitnom roku, isti mogu polagati u ponedeljak, 03.09.2018. godine, od 12 časova, u sali A003.

Pismeni ispit iz predmeta “Akreditacija i sertifikacija“ u septembarskom ispitnom roku održaće se u ponedeljak, 03.09.2018. godine, od 14 časova, u sali C301.

OKTOBARSKI ISPITNI ROK

Studenti koji nisu položili kolokvijum iz predmeta “Akreditacija i sertifikacija“, a koji planiraju da izađu na pismeni ispit u oktobarskom ispitnom roku, isti mogu polagati u sredu, 19.09.2018. godine, od 12 časova, u sali A003.

Pismeni ispit iz predmeta “Akreditacija i sertifikacija“ u oktobarskom ispitnom roku održaće se u sredu, 19.09.2018. godine, od 14 časova, u sali C301.

Na pismeni ispit mogu izaći samo studenti koji su uspešno završili sve predispitne obaveze (domaći rad, kolokvijum i seminarski rad).


AKREDITOVANE LABORATORIJE – JULSKI ROK

Pismeni ispit iz predmeta “Akreditovane laboratorije“ u julskom ispitnom roku će biti održan u sredu, 4. jula, od 12 časova, u sali C201.