Predmet: Upravljanje kvalitetom u uslužnim delatnostima

Rezultati ispita iz predmeta „UK u uslužnim delatnostima“ u junskom roku 2015.

Rezultate možete pogledati na sledećem linku UKUD_jun_2015. Upis ocena će se održati u petak 10.07.2015. u 14:00, a uvid u terminu od 12:30 – 13:30.

Molimo sve koji su zaposleni, bili na praksama, ili zbog nekog trećeg, opravdanog razloga nisu pohađali nastavu u određenom delu semestra, da dođu na uvid, radi eventualne korekcije poena na osnovu prisutnosti.

Ispit su položili studenti koji imaju 55 ili više bodova (u koloni „Ukupno“). Ocene se formiraju u skladu sa sledećom raspodelom.

Bodovi

0 – 55

55 – 64

64 – 73

73 – 82

82 – 91

91 – 100

Ocena

5

6

7

8

9

10

 


Obaveštenje o terminu ispita

Ispit iz predmeta „Upravljanje kvalitetom u uslužnim delatnostima“, u oktobarskom ispitnom roku, održaće se u sredu, 17.09.2014. u 13:00 časova u kabinetu 004.

 

prof. dr Jovan Filipović                                                            Mladen Đurić


Obaveštenje o terminu ispita

Ispit iz predmeta „Upravljanje kvalitetom u uslužnim delatnostima“, u septembarskom ispitnom roku, održaće se u četvrtak, 28.08.2014. u 12:00 časova u kabinetu 004.

 

prof. dr Jovan Filipović                                                            Mladen Đurić


Rezultati ispita iz predmeta „UK u uslužnim delatnostima“ u julskom roku 2016.

Rezultate možete pogledati na linku: UKUD_jul_2016 . Upis ocena će se održati u petak 15.07.2016. u 12:00, a uvid u terminu od 11:00 – 12:00.

Molimo sve koji su zaposleni, bili na praksama, ili zbog nekog trećeg, opravdanog razloga nisu pohađali nastavu u određenom delu semestra, da dođu na uvid, radi eventualne korekcije poena na osnovu prisutnosti.

Ispit su položili studenti koji imaju 55 ili više bodova (u koloni „Ukupno“). Ocene se formiraju u skladu sa sledećom raspodelom.

Bodovi

0 – 55

55 – 64

64 – 73

73 – 82

82 – 91

91 – 100

Ocena

5

6

7

8

9

10

 


Rezultati ispita iz predmeta „UK u uslužnim delatnostima“ u junskom roku 2016.

Rezultate možete pogledati ovde. Upis ocena će se održati u ponedeljak 20.06.2016. u 14:00, a uvid u terminu od 13:00 – 14:00.

Molimo sve koji su zaposleni, bili na praksama, ili zbog nekog trećeg, opravdanog razloga nisu pohađali nastavu u određenom delu semestra, da dođu na uvid, radi eventualne korekcije poena na osnovu prisutnosti.

Ispit su položili studenti koji imaju 55 ili više bodova (u koloni „Ukupno“). Ocene se formiraju u skladu sa sledećom raspodelom.

Bodovi

0 – 55

55 – 64

64 – 73

73 – 82

82 – 91

91 – 100

Ocena

5

6

7

8

9

10