Predmet: Inženjering kvaliteta

Informacije o predmetu

Informacije o predmetu Inženjering kvaliteta 2014/2015.

Sve ispunjene predispitne obaveze, kao i položen pismeni ispit u tekućoj školskoj godini važe do kraja te šk. godine i ne mogu se prenositi u narednu školsku godinu.