Predmet: Kontrola kvaliteta

Kontrola kvaliteta – Termin usmenog ispita – Septembar 2019

Usmeni ispit i upis ocena iz Kontrole kvaliteta održaće se u ponedeljak 09.09.2019. u 11:00 u kabinetu 319.

Studenti koji žele usmeno da odgovaraju, potrebno je da se jave na nedeljko.zivkovic@fon.bg.ac.rs i maja.glogovac@fon.bg.ac.rs do petka 06.09.2019. u 12:00.


Predaja projektnih radova

Radovi se predaju u papirnoj formi u Laboratoriji za kontrolu kvaliteta i elektronski na maja.glogovac@fon.bg.ac.rs.

Rok: Ponedeljak 06.05.2019. do 15:30.


Raspored održavanja laboratorijskih vežbi

Laboratorijske vežbe će se održavati po rasporedu koji možete pogledati u prilogu.  Vežbe počinju u četvrtak 18.04.2019., a promena grupe je moguća jedino uz zamenu sa drugim studentom. Za sve izmene se možete javiti Mirjani Mitrović u laboratoriju A003 ili na email: mirjana.mitrovic@fon.bg.ac.rs.


Preuzmi

Predaja projektnih radova

Radovi se predaju elektronski na maja.glogovac@fon.bg.ac.rs.

Rok: Nedelja, 22.04.2018.


Poslednji termin za prijavu grupa za izradu projektnog rada iz Kontrole kvaliteta ističe u sredu 25.3. Evidencija dosadašnjih prijava data je u nastavku. Svi prijavljeni raspoređeni su u grupe. Oznaku grupe koristiti u daljoj korespodenciji prilikom označavanja rešenja, delova projektnih radova itd.

 

R. Broj Grupa Ime Prezime Broj ind. St. Grupa
1 01/15 Aleksandra Berić 361/10
2 01/15 Milan Igranjatović 776/07
3 01/15 Jovičić Kristina 649/11
4 02/15 Milica Anđelković 558/11
5 02/15 Teodora Aćimović 580/12
6 02/15 Doroteja Veinović 611/11
7 03/15 Dragana Babić 563/12
8 03/15 Aleksandra Đoković 595/12
9 04/15 Milica Dedović 807/12
10 04/15 Ivana Đorđević 543/12
11 05/15 Anđela Barjaktarović 695/12
12 05/15 Marija Grgur 634/12
13 06/15 Tamara Giba
14 06/15 Nadja Ivković
15 06/15 Filip Marinović
16 07/15 Lučana Koraca 323/10
17 08/15 Filip Jeremić 720/11
18 08/15 Marko Hadžić 704/11
19 08/15 Jovan Mitić 824/11
20 09/15 Igor Dražović 551/11
21 10/15 Aleksandra Dujović 754/12
22 10/15 Nevena Đorđević 689/12
23 10/15 Zorana Ristić 680/12
24 11/15 Sonja Barna 707/11
25 12/15
Dusan
Milenkovic 764/08
26 13/15
Ana
Bokorov 877/11
27 13/15
Milica
Tomonjić 859/11
28 14/15
Vojin
Maksimović 871/12
29 14/15
Đorđe
Maričić 779/12
30 14/15
Mirjana
Marinković 790/12
31
15/15
Ana
Čobrenović 685/12 MKiS
32 15/15
Magdalena
Todosijević 573/12 MKiS
33 15/15
Biljana
Ranković 749/12 MKiS

OKTOBAR 2019

Uvid u radove: sreda 18.09.2019. u 14:45, kabinet 301b.

 


Preuzmi

JUL 2019

Uvid u radove: četvrtak 04.07.2019. u 14:00, kabinet 301b.


Preuzmi

Ispit iz predmeta Kontrola kvaliteta podrazumeva:

1. Predispitne obaveze – 10% ocene
- Laboratorijske vežbe
- Projektni zadatak

2. Pismeni i usmeni deo ispita – 90% ocene

Laboratorijske vežbe učestvuju sa 10% u formiranju konačne ocene.  Realizuju se u toku poslednjih 5 sedmica semestra – prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen. Podrazumevaju prisustvo i izradu zadataka uz softversku podršku. Izrađeni zadaci sa laboratorijskih vežbi se ocenjuju tokom vežbi na skali 0-2 boda po vežbi (maksimalno 10 bodova na ukupno 5 vežbi).

Projektni zadatak je obavezujuća predispitna obaveza – predstavlja uslov za izlazak na usmeni ispit. Izrađuje se samostalno, na dodeljenom praktičnom primeru, u okviru Praktikuma. Projektni zadatak se izrađuje na osnovu  smernica datih tokom 8 termina auditornih vežbi i 5 termina laboratorisjkih vežbi. Da bi se stekao uslov za izlazak na usmeni ispit, neophodno je da projektni zadatak (praktikum) bude korektno popunjen po svim predviđenim tačkama sadržaja.

Projektni radovi (Praktikumi) se predaju u terminu pismenog ispita. Informacija o vrednovanju izrađenog projektnog zadatka (zadovoljava/ne zadovoljava) i ispunjavanju uslova za izlazak na usmeni ispit će se objavljivati zajedno sa rezultatima pismenog ispita.

* Obaveza studenta je da u naknadno naznačenim terminima preuzme Praktikum i da ga ponese na usmeni deo ispita.

Pismeni deo ispita podrazumeva izradu zadataka, studija slučaja izrađivanih u okviru projektnih radova, kao i teorijska pitanja.  Strukturu pismenog ispita čine 3 do 4 zadatka i 7 do 8 teorijskih pitanja kraćeg obima. Da bi se pismeni ispit smatrao položenim potrebno je ostvariti najmanje 51 bod. Zajedno sa usmenim delom ispita čini preostalih 90% ukupne ocene.

Usmeni deo ispita je namenjen studentima koji su ispunili predispitnu obavezu (pozitivno ocenjen Projektni zadatak) i koji su pismeni ispit položili u tekućem ili prethodnom ispitnom roku. Podrazumeva proveru znanja iz celokupnog gradiva sa predmeta, što uključuje teorijska pitanja obrađivana tokom predavanja, kao i pitanja iz Projektnog zadatka, uključujući i laboratorijske vežbe  (zbog čega je potrebno poneti Projektni zadatak na usmeni ispit). Na usmenom ispitu se može zadržati ista ocena ili se konačna ocena može korigovati za jednu više/manje u odnosu na ocenu formiranu na osnovu prethodnih delova ispita.

dr Nedeljko Živković
dr Maja Glogovac