Predmet: Menadžment totalnog kvaliteta

Termin pismenog i usmenog ispita

Pismeni ispit, odbrana projektnih radova i upis ocena u februarskom roku će se obaviti u terminu pismenog ispita 03.02.2020.


Smernice za predaju i odbranu projektnih radova

Projektni radovi se brane u ponedeljak 23.12.2019. od 8:30h u učionici C201.

Radovi se predaju elektronski na maja.glogovac@fon.bg.ac.rs najkasnije u nedelju 22.12.2019.

Za odbranu rada je potrebna prijava timova putem linka: https://forms.gle/BoSQ53yvH2Go2k8F8, najkasnije u četvrtak 19.12.2019. do 14h.

Raspored odbrane radova po timovima će biti objavljen u četvrtak  19.12.2019.


Prezentacija rešenja studije slučaja

Rešenja studije slučaja „Tragedija na stadionu“ prezentovaće se u četvrtak 14.12.2017.
Predviđeno vreme za prezentaciju je 5 minuta po timu.


Kolokvijum

Uvid u radove: četvrtak 09.01.2019. u 08:30  u kabinetu 301b.


Preuzmi

Pismeni ispit – kolokvijum II

Uvid u radove: sreda 17.01.2018. u 15:00,  u 301a.

Seminarske radove je potrebno poslati na maja.glogovac@fon.bg.ac.rs do srede 17.01.2018.


Preuzmi

Način polaganja ispita

Radionice (vežbe i zadaci) na času: 20% Radionice se rade u timovima u okviru praktikuma, na času. Zadaci se izrađuju i odnosu na izabrani primer organizacionog sistema.  

Rešavanje studije slučaja: 5% Studija slučaja se izrađuje tokom 7 dana u formi domaćeg zadatka i prezentuje se u za to predviđenom terminu predavanja/vežbi, u timovima od najviše tri člana. 

Pismeni ispit: 40% ukupne ocene Pismeni ispit podrazumeva izradu zadataka. Može se položiti sa osvojenih najmanje 51 poen. Položen pismeni ispit važi u tekućoj školskoj godini.

Projektni rad (izrada i odbrana): 35% Projektni rad se izrađuje u timu od najviše tri člana. Sadržaj projektnog rada čine zadaci od 1 do 10 iz Praktikuma, u slobodnoj formi

Rok za predaju projektnih radova*:

23.12.2020. do kraja dana na e-mail maja.glogovac@fon.bg.ac.rs.

Termin za odbranu projektnih radova*:

Ponedeljak 04.01.2021. u terminu nastave.

* Radovi se mogu predati i u ispitnim rokovima, najkasnije dva radna dana pre termina usmenog ispita do 12:00 na istu e-mail adresu.

Predajom rada u svakom narednom roku, počevši od januarskog, moguće je ostvariti najviše 80 bodova.

Radovi se u tom slučaju brane u terminu usmenog ispita.