Predmet: Normativno regulisanje kvaliteta

UPIS OCENA IZ PREDMETA “NORMATIVNO REGULISANJE KVALITETA“

Upis ocena iz predmeta “Normativno regulisanje kvaliteta“ koji je trebalo da bude održan u petak, 31. januara 2020. godine, biće održan u februarskom ispitnom roku, u terminu koji će blagovremeno biti objavljen na sajtu predmeta.


NORMATIVNO REGULISANJE KVALITETA – SEMINARSKI RAD

Spisak studenata po timovima i dogovoreni termini za odbranu seminarskog rada iz predmeta “Normativno regulisanje kvaliteta“ se nalaze u prilogu.

Seminarski rad se predaje u papirnoj formi (na dan odbrane) i elektronskoj formi na mejl tosic.biljana@fon.bg.ac.rs (najkasnije dan pred odbranu) i brani se u terminima vežbi 11.12. i 18.12.

Predaja i odbrana seminarskog rada nakon ovih termina, umanjuje ukupno ostvarene bodove, tako da se nakon ovih termina može ostvariti najviše 60 poena.

Minimalan broj poena za priznavanje seminarskog rada je 60.


SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA “NORMATIVNO REGULISANJE KVALITETA“ – OBAVEŠTENJE

Studenti koji još uvek nisu prijavili temu za seminarski rad iz predmeta “Normativno regulisanje kvaliteta“, to mogu da učine, najkasnije do petka, 15. novembra, slanjem:

(1) odabranog proizvoda i

(2) direktiva koje se potencijalno odnose na odabrani proizvod -

na mejl tosic.biljana@fon.bg.ac.rs.

U suprotnom, smatraće se da student ne želi da radi seminarski rad.

Seminarski rad se predaje u papirnoj formi (na dan odbrane) i elektronskoj formi na mejl tosic.biljana@fon.bg.ac.rs (najkasnije dan pred odbranu) i brani se u terminima vežbi 11.12. i 18.12. (jedini slobodan termin za naknadne prijave je 18. decembar).

Predaja seminarskog rada nakon ovih termina, umanjuje ukupno ostvarene bodove, tako da se nakon ovih termina može ostvariti najviše 60 poena.

Minimalan broj poena za priznavanje seminarskog rada je 60.


DOMAĆI RAD IZ PREDMETA “NORMATIVNO REGULISANJE KVALITETA“ – SPISAK STUDENATA PO TIMOVIMA

Spisak studenata po timovima i raspodela direktiva za izradu domaćeg rada, zajedno sa informacijama o načinu pripreme i strukturi prezentacije odabrane direktive nalaze se u prilogu.

Studenti koji se još uvek nisu prijavili za izradu domaćeg rada (prezentaciju odabrane direktive) mogu to učiniti najkasnije do petka, 08. novembra, putem mejla biljana.tosic@fon.bg.ac.rs. U suprotnom, smatraće se da student ne želi da radi domaći rad.

SPISAK STUDENATA PO TIMOVIMA I RASPODELA DIREKTIVA 2019


NORMATIVNO REGULISANJE KVALITETA – ODBRANE SEMINARSKIH RADOVA U FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU

Odbrane seminarskih radova iz predmeta “Normativno regulisanje kvaliteta“ u februarskom ispitnom roku će biti održane u sredu, 13. februara, od 16:00 časova, u kabinetu A003.

Seminarski rad se predaje u papirnoj formi (na dan odbrane) i elektronskoj formi (pdf dokument i ppt prezentacija) na mejl tosic.biljana@fon.bg.ac.rs (najkasnije dan pred odbranu).


NORMATIVNO REGULISANJE KVALITETA – ODBRANE SEMINARSKIH RADOVA U JANUARSKOM ISPITNOM ROKU

Odbrane seminarskih radova iz predmeta “Normativno regulisanje kvaliteta“ u januarskom ispitnom roku će biti održane u petak, 25. januara, od 16:00 časova, u kabinetu A003.

Seminarski rad se predaje u papirnoj formi (na dan odbrane) i elektronskoj formi (pdf dokument i ppt prezentacija) na mejl tosic.biljana@fon.bg.ac.rs (najkasnije dan pred odbranu).


NORMATIVNO REGULISANJE KVALITETA – OSTVARENI POENI

Ostvarene poene iz predmeta “Normativno regulisanje kvaliteta“ u zimskom semestru 2018/2019. godine možete preuzeti na sledećem linku.

Uvid u ostvarene poene možete ostvariti u utorak, 15. januara, u periodu od 10 do 11 časova, u kabinetu A003.


NORMATIVNO REGULISANJE KVALITETA – OBAVEŠTENJE

Potrebno je da svi studenti koji su uspešno odbranili domaći rad iz predmeta “Normativno regulisanje kvaliteta“, ukoliko to već nisu učinili, svoju prezentaciju dostave na mejl tosic.biljana@fon.bg.ac.rs najkasnije do petka, 23. novembra, do 16 časova, kako bi im poeni ostvareni na odbrani bili uvaženi.

Takođe, potrebno je da svi studenti koji još uvek nisu prijavili temu za seminarski rad iz predmeta “Normativno regulisanje kvaliteta“, to učine, slanjem:

(1) odabranog proizvoda,

(2) direktiva koje se potencijalno odnose na odabrani proizvod i

3) termina odbrane seminarskog rada za koji se prijavljuju -

na mejl tosic.biljana@fon.bg.ac.rs najkasnije do petka, 23. novembra, do 16 časova. U suprotnom, smatraće se da student ne želi da radi seminarski rad.

Seminarski rad se predaje u papirnoj formi (na dan odbrane) i elektronskoj formi na mejl tosic.biljana@fon.bg.ac.rs (najkasnije dan pred odbranu) i brani se u terminima vežbi 05.12., 12.12., 19.12., 26.12. i 27.12 (naknadno dogovoreni termin).

Predaja seminarskog rada nakon ovih termina, umanjuje ukupno ostvarene bodove, tako da se nakon ovih termina može ostvariti najviše 60 poena.

Minimalan broj poena za priznavanje seminarskog rada je 60.


NORK_Seminarski rad

Podsećamo studente koji nameravaju da polažu Normativno regulisanje kvaliteta u septembarskom ili oktobarskom roku da je uslov za izlazak na ispit: 1) predat i odbranjen seminarski rad i 2) položen kolokvijum.

Seminarski rad treba dostaviti na adresu ddstokic@gmail.com najkasnije do petka, 31.08. do 13 časova, a odštampani primerak poneti na usmeni ispit.

D. Stokić


NORK_kolokvijum

Studenti koji izlaze na ispit NORK u septembru/oktobru kolokvijum mogu da polažu u četvrtak, 30.08. u 14 časova u Kabinetu A003.

D. Stokić


NORK_kolokvijum i seminarski_junski/julski rok

Studenti koji polažu predmet Normativno regulisanje kvaliteta u junskom i julskom roku, a koji nisu ispunili predispitne obaveze (predaja i odbrana seminarskog rada i/ili položen kolokvijum) to mogu da učine u terminu 13. juna (sreda) u 16 časova (sala će biti naknadno objavljena).

Za polaganje kolokvijuma i/ili predaju seminarskog rada neophodno je da se studenti prijave na mejl ddstokic@gmail.com

D. Stokić


NORK_predaja seminarskog rada

Predaja i odbrana seminarskih radova iz predmeta Normativno regulisanje kvaliteta, uoči februarskog roka, održaće se u petak, 2. februara, od 17 časova, sala 101.

Na odbranu poneti odštampani primerak rada i kopiju na kompakt disku.

D. Stokić

 


NORK_termin za seminarski_predaja i odbrana

Termin za predaju i odbranu seminarskog rada iz predmeta Normativno regulisanje kvaliteta:

 • 11. januar, studenti sa prezimenima od A-L, 17.00-19.00, sala 101
 • 12. januar, studenti sa prezimenima od LJ-Š, 17.00-19.00, sala 101

Seminarski rad treba da bude odštampan i na CD-u.

Za studente koji ispit polažu u februarskom roku, termin će biti objavljen posle ispita u januaru.

Za sve dodatne informacije, obratiti se na ddstokic@gmail.com

D.Stokić


Kolokvijum NORK_informacija

Poštovane kolege,

Kolokvijum iz predmeta Normativno regulisanje kvaliteta održaće se u ponedeljak, 4. decembra u terminu i u sali gde se održavaju vežbe, prema sledećem rasporedu:

 • I grupa studenata – prezimena  A-L, 18.00-19.00
 • II grupa studenata – prezimena  LJ-Š, 19.15-20.15

Položeni kolokvijum (uz odbranjeni seminarski rad i prisustvo predavanjima/vežbama) predstavlja uslov za izlazak na ispit.

D. Stokić


Prezentacije_informacija!

Poštovane kolege,

U prilogu se nalazi informacija o načinu pripreme i strukturi prezentacije izabrane direktive.

doc. dr Gordana Pejović

mr Dušan Stokić


Preuzmi

NORK_Rezultati ispita_oktobarski rok

Poštovani,

U oktobarskom roku polagala je jedna studentkinja i ostvarila sledeći rezultat:

Ćirić Andrijana 647/14

poeni na ispitu: 90

ocena ukupno: 10 (deset)

Upisivanje ocene u indeks biće u ponedeljak, 2. oktobra u 16 časova, pre početka predavanja (sala 103).

doc dr Gordana Pejović

mr Dušan Stokić


NORK_rezultati ispita_septembar

Rezultati ispita iz predmeta Normativno regulisanje kvaliteta, koji je održan 4. septembra, kao i informacija o upisu ocena, nalaze se u nastavku.

D. Stokić


Preuzmi

NORK_predaja seminarskog i kolokvijum-septembarski i oktobarski rok

Uoči septembarsko-oktobarskog ispitnog roka, termin za predaju seminarskog rada i/ili polaganje kolokvijuma, koji su uslov izlaska na ispit, održaće se:

U ČETVRTAK, 31.08. u 15 časova, u Kabinetu 301a

Studenti koji nameravaju da dođu u ovom terminu moraju da se prijave mejlom na adresu: ddstokic@gmail.com

D. Stokić


NORK_Kolokvijum i seminarski

Za studente koji polažu Normativno regulisanje kvaliteta u junskom/julskom ispitnom roku, a koji do sada nisu ispunili predispitne obaveze (kolokvijum i/ili seminarski), termin za polaganje kolokvijuma i predaju seminarskog je petak, 9. jun, u 15 časova, u laboratoriji 004.

Potrebno je prijaviti se na mejl (ddstokic@gmail.com) i naznačiti za koju obavezu se prijavljujete.

D. Stokić


NORK_termin predaje seminarskog rada

Studenti koji polažu Normativno regulisanje kvaliteta u februarskom roku svoje seminarske radove mogu da predaju i odbrane u subotu, 4. februara u 16 časova, u laboratoriji 004.

D. Stokić


NORK_Rezultati januarskog roka i raspodela ocena

Rezultati ispita održanog 25.01. iz predmeta Normativno regulisanje kvaliteta sa raspodelom ocena mogu se videti u nastavku.

Upis ocena je u ponedeljak, 30.01. u 16 časova u laboratoriji 004.

mr Dušan Stokić

dr Gordana Pejović


Preuzmi

NORK Seminarski_predaja i odbrana

Poštovane kolege,

Termini za predaju i odbranu seminarskih radova iz NORK-a pred januarski rok su:

 1. SVI STUDENTI – do kraja semestra, vežbe, 28.12.
 2. SVI STUDENTI – četvrtak, 5. januar, laboratorija 004, u 17 časova
 3. KRAJNJI TERMIN: STUDENTI (prezimena od N do Š), utorak, 17. januar, laboratorija 004, u 17 časova
 4. KRAJNJI TERMIN: STUDENTI (prezimena od A do M), sreda, 18. januar, laboratorija 004, u 17 časova

Studenti koji nameravaju da polažu u februarskom roku, takođe, mogu regulistati ovu obavezu u gore pomenutim terminima, ili u terminu za predaju uoči februarskog roka, koji će biti naknadno objavljen (najverovatnije da će termin predaje/odbrane biti 1.02.).

Studenti koji će polagati u kasnijim rokovima, ovu obavezu moćiće da regulišu pre tih rokova.

D. Stokić

 


Prezentacija gostujućeg predavača_Ministarstvo privrede

Poštovani,

U nastavku ćete naći prezentaciju gostujućeg predavača Mileta Mitrovića iz Ministarstva privrede Republike Srbije, koje je održano 14.12. u okviru predmeta Normativno regulisanje kvaliteta, a u sklopu MESECA KVALITETA!

doc. dr Gordana Pejović

mr Dušan Stokić


Preuzmi

Gostujuće predavanje_14.12.

Poštovani,

U okviru predmeta “Normativno regulisanje kvaliteta”, u sredu, 14.12., od 16.15 časova u sali 105 biće održano gostujuće predavanje na temu:

CE znak i Srpski znak usaglašenosti – tehnički propisi u harmonizovanoj oblasti”

Predavač: Mile Mitrović, dipl.maš.inž., rukovodilac grupe u Sektoru za infrastrukturu kvaliteta, Ministarstvo privrede Republike Srbije.

 

doc. dr Gordana Pejović

mr Dušan Stokić


NORK_informacija_kolokvijum

Poštovane kolege,

Kolokvijum iz predmeta NORK održaće se u sredu 7.12.2016. godine, prema sledećem rasporedu:

 • termin: 17.15-18.00, studenti čije prezime počinje sa A-M
 • termin: 18.15-19.00, studenti čije prezime počinje sa N-Š

Studenti koji imaju prijavljene prezentacije za 7.12. održaće ih pre kolokvijuma, od 16.15č.

D. Stokić


NORK_informacija u vezi prezentacija studenata

Poštovane kolege,

Preostale grupe koje su se prijavile za odbranu prezentacije, a nisu prethodno najavile datum odbrane, to mogu učiniti jedino u terminu predavanja 30.11., pošto su svi ostali termini zauzeti.

Podsećamo sve grupe da je neophodno da svoje prezentacije dostave u elektronskom obliku profesoru ili asistentu.

doc. dr Gordana Pejović


NORK_informacija za studente koji polažu u oktobarskom roku

Studenti koji još nisu ispunili predispitne obaveze (seminarski+kolokvijum), a žele da polažu NORK u oktobarskom roku (21.09.), moraju da se prijave asistentu na mejl ddstokic@gmail.com najkasnije do četvrtka, 15.09. do 16 časova.

D. Stokić


Upis ocena iz NORK-a

Upisivanje ocena iz NORK-a u indeks za studente koji polože u septembarskom/oktobarskom roku, kao i za one studente koji su ispit položili ranije, a nisu upisali ocenu u indeks , biće kod profesorke Gordane Pejović, u ponedeljak, 26. septembra od 16 časova u laboratoriji 004.

mr D.Stokić

doc. dr G.Pejović


NORK_predispitne obaveze

Studenti koji polažu NORK u septembarskom i/ili oktobarskom roku, a koji imaju nedovršenu neku od preostalih predispitnih obaveza (seminarski rad ili kolokvijum), treba najpre da se prijave asistentu na mejl ddstokic@gmail.com a potom da dođu u laboratoriju 004, dana 2. septembra (petak) od 16.30č, kako bi ispunili ove obaveze.

D.Stokić


NORK_termin odbrane seminarskog i kolokvijum

Studenti koji polažu NORK u julskom roku, a koji imaju neku od preostalih predispitnih obaveza, treba da se prijave asistentu na mejl ddstokic@gmail.com i da dođu u laboratoriju 004, dana 1. jula (petak) od 16.30č.

D. Stokić


NORK_Kolokvijum i predaja seminarskog rada pred junski rok

Poštovani,

Termin za polaganje kolokvijuma i/ili predaju seminarskog rada iz predmeta Normativno regulisanje kvaliteta pred junski rok je petak, 10. jun od 16.30 do 17.30 časova u Laboratoriji 004.

Studenti koji izlaze na kolokvijum i/ili predaju seminarski rad u obavezi su da prijave svoj dolazak na mejl adresu: ddstokic@gmail.com

D. Stokić


NORK_Ispitna pitanja

Poštovane koleginice i kolege,

U nastavku se nalaze pitanja koja dolaze u obzir za završni (pismeni) ispit.

doc. dr Gordana Pejović

mr Dušan Stokić


Preuzmi

Seminarski rad_konačna predaja i odbrana

Studenti koji izlaze na ispit u januarskom ili februarskom ispitnom roku moraju predati i odbraniti seminarski rad u Laboratoriji 004, u petak 15. januara, i to prema sledećem rasporedu:

 • 16.45 – 18.00 – studenti sa prezimenom N-Š
 • 18.00 – 19.15 – studenti sa prezimenom A-M

Na odbranu je potrebno poneti odštampani primerak rada i indeks.

Studenti koji žele da obave konsultaciju pre ovog termina, svoj rad (ili deo seminarskog rada) mogu poslati na ddstokic@gmail.com

D. Stokić

 


Popravni kolokvijum_21.12.

Popravni kolokvijum za studente koji nisu položili 7.12. kao i za studente koji su bili opravdano odsutni, biće održan u ponedeljak 21.12.2015.g. sa početkom u 19 časova (u terminu drugog časa vežbi).

Studenti koji nameravaju da polažu NORK u januarskom i/ili februarskom roku, moraju imati položen kolokvijum i odbranjen seminarski rad. Prvi naredni termin za polaganje kolokvijuma biće u junu mesecu.

D. Stokić


NORK_Poeni na prezentacijama

U priloženoj tabeli dati su poeni koje su osvojili Timovi studanata nakon održanih prezentacija Direktiva novog pristupa. Podsećamo da se udeo prezentacija vrednuje sa 10% u odnosu na ukupnu ocenu.

doc. dr Gordana Pejović

mr Dušan Stokić


Preuzmi

Gostujuće predavanje tri eksperta_SGS

U ponedeljak, 14.12.2015. od 16.15 časova u sali 210 (u terminu predavanja u okviru predmeta „Normativno regulisanje kvaliteta“), održaće se gostujuće predavanje na temu „Praktični aspekti rada notifikovanih tela„.

Predavači su eksperti SGS, vodeće svetske kompanije za kontrolisanje, verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju:

1. Mirko Gavrilović, direktor sertifikacije, SGS

2. Gordan Mandić, Pressure Equipment Department Coordinator, SGS

3. Dragana Gluščević, koordinator administracije u Sektoru sertifikacije, SGS

Pozivamo studente i sve zainteresovane da prisustvuju ovom predavanju.

 

Katedra za menadžment kvaliteta i standardizaciju

doc. dr Gordana Pejović

mr Dušan Stokić


Kolokvijum i odbrana prezentacija

Poštovane kolege,

Preostale prezentacije direktiva novog pristupa prijavljene grupe studenata će braniti u ponedeljak, 7. decembra u 16.15 časova, u terminu prvog časa predavanja.

Mole se studenti koji imaju određenu temu (direktivu) da profesorki Gordani Pejović potvrde svoj dolazak na odbranu u gore pomenutom terminu (odnosi se na one koji to još uvek nisu učinili).

Kolokvijum iz NORK biće održan u ponedeljak, 7. decembra od 17.15-18.00 časova.

doc. dr Gordana Pejović

mr Dušan Stokić


VAŽNO_Gostujuće predavanje_za studente na predmetu NORK

Poštovani studenti,

Dana 30.11. sa početkom u 16.15 č biće održano gostujuće predavanje eksperta iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, mr Aleksandre Vujačić-Simić, na temu:

„Primena direktiva koje se odnose na medicinska sredstva i nadzor tržišta u ovoj oblasti“.

Napominjemo da se prisustvo ovom gostujućem predavanju može iskoristiti kako za vaše lično usavršavanje, tako i za ažuriranje i unapređenje vašeg CV, što vam može biti korisno i za buduće apliciranje za posao.

doc. dr Gordana Pejović

mr Dušan Stokić


Raspored direktiva po grupama sa instrukcijama

Poštovani studenti,

U nastavku ćete naći spisak studenata po grupama za prezentaciju direktive, kao i instrukcije za pripremu  i izvođenje prezentacije. Direktive su raspoređene prema redosledu prijavljivanja grupa.


Preuzmi

Prezentacija_uputstvo

Studenti koji žele da osvoje dodatne poene (maksimalno 10) kroz pripremu i prezentaciju jedne direktive novog pristupa, potrebno je da samostalno oforme grupe od po troje i da se asistentu ili profesorki prijave u periodu od 26.10. – 30.10.

Svakoj grupi biće dodeljena po jedna direktiva koju grupa treba ukratko i timski da obradi kroz prezentaciju i, potom, prema utvrđenim terminima javno predstavi na času predavanja. Termini će biti naknadno objavljeni.

Sledi spisak direktiva pogodnih za prezentaciju (koje su dostupne u formi Pravilnika na srpskom jeziku).

DIREKTIVE NOVOG PRISTUPA (POGODNE ZA PREZENTACIJU):

 1. Mašine – bezbednost mašina (MD)
 2. Elektromagnetska kompatibilnost (EMC)
 3. Električna oprema niskog napona – Niskonaponska oprema (LVD)
 4. Liftovi – bezbednost liftova
 5. Lična zaštitna oprema (PPE)
 6. Oprema za rad u eksplozivnoj atmosferi (ATEX)
 7. Merni instrumenti (MID)
 8. Neautomatske vage (NAWI)
 9. Radio i telekomunikaciona terminalna oprema (RTTE)
 10. Oprema na otvorenom koja emituje buku

Uputstvo o strukturi (sadržaju) prezentacije sa okvirnim naslovima, vremenom trajanja i brojem slajdova, možete videti i preuzeti u nastavku, dole.

Dodatne informacije – na predavanju i/ili vežbama.

Nastavnik: doc. dr Gordana Pejović

Asistent: mr Dušan Stokić


Preuzmi

NORK_Promena početka predavanja

Poštovani studenti,

Obaveštavamo vas da će se danas, 12.10.2015.g., zbog bolesti profesorke, održati jedan čas predavanja i dva časa vežbi. Predavanja će početi u 17.15 časova (umesto u 16.15 časova), a zatim slede vežbe u predviđenom terminu od 18.15 časova.

Asistent

Dušan Stokić


NORK_Informacija_septembarski/oktobarski rok

Poštovani studenti,

Termin za predaju i odbranu seminarskog rada i/ili usmeno polaganje kolokvijuma za studente koji polažu u septembarskom (30.08.) ili oktobarskom roku (20.09.) je

petak 21. avgust u 15 časova, u Kabinetu 004.

Potrebno je najativi se asistentu (dusan.stokic@pks.rs ili na tel. 063/337-213).

D. Stokić


Izmena termina upisa ocene iz NORK

Poštovane kolege,

Upis ocene za studente koji su položili u junskom roku pomera se na 13 časova (umesto u 10 časova).

G. Pejović

D. Stokić


Obaveštenje_NORK_predispitne obaveze_jun

Obaveštavaju se studenti koji polažu „Normativno regulisanje kvaliteta – evropske norme za proizvode“ u junskom ispitnom roku, da će se predaja Seminarskog rada i/ili usmeno polaganje kolokvijuma (za one koji nisu ispunili ove obaveze) obaviti u terminu:

petak, 19. jun, Kabinet 004, sa početkom u 12.00č.

Pravo da izađu na završni, pismeni ispit (4. jula 2015.), imaju svi oni studenti koji su položili Kolokvijum i predali i odbranili Seminarski rad u predviđenom roku.

Studenti koji imaju jednu ili obe predispitne obaveze, moraju se prijaviti asistentu Dušanu Stokiću (dusan.stokic@pks.rs 063/337-213) putem mejla ili SMS-a.

mr Dušan Stokić

Beograd, 08.06.2015.g.


Februarski rok_predaja seminarskog rada

Poštovani studenti,

Predaja i odbrana seminarskog rada iz predmeta „Normativno regulisanje kvaliteta“ za studente koji izlaze u februarskom ispitnom roku održaće se u petak, 13. februara od 16.30 časova u laboratoriji 004.

 


Kolokvijum

Kolokvijum iz Normativnog regulisanja kvaliteta održaće se u terminu vežbi, u subotu, 6. decembra prema sledećem rasporedu:

 • studenti čije prezime počinje slovima A-M: sa početkom u 18.15 časova
 • studenti čije prezime počinje slovima N-Š: sa početkom u 19.15 časova

D. Stokić


PROMENA VREMENA ISPITA_NORK_Oktobar 2

Obaveštavaju se studenti koji polažu NORK u ispitnom roku „Oktobar 2″ da je došlo do pomeranja vremena održavanja ispita, koji je prvobitno trebalo da bude 2. oktobra u 11 časova. Ispit će se održati istog dana, 2. oktobra, ali u 17 časova u Laboratoriji 004. Studenti koji imaju predispitne obaveze (predaja seminarskog rada), mogu ih regulisati 30 minuta pre ispita.

Predmetni asistent


NORK_Rezultati_oktobarski rok

U oktobarskom roku na ispit je izašao student:

Lučić Miloš, 837/11

i položio je pismeni ispit sa 77 poena. Uzimajući u obzir osvojene poene po ostalim osnovama, ukupno je osvojio 70.8 poena i dobio ocenu 7 (sedam).

Moli se student Lučić Miloš da se oko upisivanja ocene u indeks dogovori sa predmetnim nastavnikom, dr Gordanom Pejović. Potrebno je da joj se javi na mejl adresu:

pejovic.gordana@fon.bg.ac.rs

Predmetni asistent


NORK_konsultacije pred oktobarski rok

Konsultacije iz predmeta Normativno regulisanje kvaliteta uoči oktobarskog roka održaće se u sredu, 17.09. u 11 časova u laboratoriji 004.


UPISIVANJE OCENA

Obaveštavaju se studenti koji su položili Normativno regulisanje kvaliteta u septembarskom roku da će upis ocena vršiti prof. dr Jovan Filipović, u sredu, 3. septembra u 17 časova u kabinetu 301.


NORMATIVNO REGULISANJE KVALITETA – REZULTATI PISMENOG ISPITA U FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU

Rezultate pismenog ispita u februarskom ispitnom roku, kao i ostvarene poene iz predmeta “Normativno regulisanje kvaliteta“ u zimskom semestru 2019/2020. godine možete preuzeti na sledećem linku.

Uvid u ostvarene poene možete ostvariti u utorak, 04. februara 2020. godine, u periodu od 11 do 12 časova, u kabinetu A003.

Upis ocena za januarski i februarski ispitni rok će biti održan u četvrtak, 06. februara 2020. godine, od 11 časova, u kabinetu A003.


NORMATIVNO REGULISANJE KVALITETA – OSTVARENI POENI

Rezultate ispita u januarskom ispitnom roku, kao i ostvarene poene iz predmeta “Normativno regulisanje kvaliteta“ u zimskom semestru 2019/2020. godine možete preuzeti na sledećem linku.

Uvid u ostvarene poene možete ostvariti u ponedeljak, 27. januara, u periodu od 15 do 16 časova, u kabinetu A003.

Upis ocena će biti održan u februarskom ispitnom roku, u terminu koji će blagovremeno biti objavljen na sajtu predmeta.


Rezultati kolokvijuma NORK

Kolokvijum iz predmeta NORK, uoči septembarskog/oktobarskog roka položile su:

857/14 Ivana Tomović – 58 poena

846/14 Teodora Panjković – 61 poen

D. Stokić


NORK_februar_rezultati ispita i raspodela ocena

Poštovane kolege,

U nastavku su dati osvojeni poeni na završnom ispitu iz NORK-a, koji je održan 11.02. kao i raspodela ocena i informacija o terminu za upis ocena.

doc. dr Gordana Pejović

mr Dušan Stokić


Preuzmi

NORK_rezultati ponovljenog kolokvijuma

Poštovani studenti,

Na ponovljenom kolokvijumu koji je održan 21.12. postignuti su sledeći rezultati:

Gavrilović Nemanja 68 poena

Milovanović Srna 91 poen

 

D. Stokić


Prezentacije_pregled ocena

Poštovani studenti,

U nastavku možete videti raspodelu ocena (poena) vezano za prezentacije Direktiva novog pristupa.

doc. dr Gordana Pejović


Preuzmi

NORK_Rezultati kolokvijuma

Poštovane kolege,

Na kolokvijumu koji je održan 7.12. postignuti su sledeći rezultati:

SPISAK (UKUPNO):    52

POLAGALO:                 48

POLOŽILO:               47

NIJE POLOŽILO:       1

NIJE IZAŠLO:             4

U nastavku se mogu videti detaljni rezultati.

Doc. dr Gordana Pejović

mr Dušan Stokić


Preuzmi

NORK_rezultati ispita u junskom roku

Poštovani studenti,

Rezultate ispita iz NORK u junskom roku, koji je održan 23.06., možete videti u nastavku.

doc. dr Gordana Pejović

mr Dušan Stokić


Preuzmi

Rezultati ispita i raspodela ocena

Rezultati pismenog ispita iz predmeta NORK održanog 20.02. kao i obračun konačne ocene dati su u nastavku.

 

doc. dr G.Pejović

mr D.Stokić


Preuzmi

NORK_Rezultati ispita i raspodela ocena_januarski rok

Poštovane koleginice i kolege,

U nastavku možete videti rezultate pismenog ispita održanog 3. februara, kao i raspodelu ocena.

UPISIVANJE OCENA (KOD DOC. DR GORDANE PEJOVIĆ) BIĆE U PETAK, 5. FEBRUARA, U 16.00 ČASOVA, U LABORATORIJI 004.

 UVID U RADOVE MOGUĆE JE IZVRŠITI U TERMINU UPISIVANJA OCENA.

doc. dr G. Pejović

mr D. Stokić


Preuzmi

Rezultati_popravni kolokvijum

Osvojeni poeni na popravnom kolokvijumu održanom 21.12. su:

 1. Draganović Jelena (471/13) – 97 poena
 2. Jakobac Andrea (856/13) – 90 poena
 3. Kočijašević Strahinja (362/13) – 85 poena

D.Stokić

 


NORK_Rezultati kolokvijuma

Na kolokvijumu koji je održan 7.12. postignuti su sledeći rezultati:

- polagalo 28 studenata

- položilo 26

- nije položilo 2

- nije izašlo 5

Popravni kolokvijum za studente koji nisu položili kao i za studente koji su opravdano izostali sa kolokvijuma održanog 7.12. biće održan u ponedeljak, 21. decembra (u terminu vežbi, drugi čas, od 19.00 časova).

Uvid u radove, ponedeljak, 14.12. u terminu vežbi.

Rezultati kolokvijuma mogu se videti u nastavku.

 


Preuzmi

NORK_Rezultati ispita u junskom roku

Poštovane kolege,

Rezultate pismenog ispita održanog 4. jula, raspodelu i termin upisa ocena možete videti u nastavku.

Srdačan pozdrav,

doc. dr Gordana Pejović

mr Dušan Stokić


Preuzmi

NORK_Rezultati kolokvijuma

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Normativno regulisanje kvaliteta, koji je održan u subotu, 6. decembra, dati su u nastavku:

D. Stokić


Preuzmi

NORK – rezultati ispita

Rezultate ispita NORK iz septembarskog roka koji je održan 30. avgusta i raspodelu ocena možete videti ovde:


Preuzmi

Način polaganja predmeta

Na Fakultetu organizacionih nauka, počev od 2006. godine, ustanovljen je predmet “Normativno regulisanje kvaliteta“.

Studenti treće godine studijske grupe Menadžment kvaliteta i standardizacija ovaj predmet slušaju kroz predavanja i vežbe u zimskom semestru.

 Osnovna literatura sastoji se od udžbenika i praktikuma:

1. “Normativno regulisanje kvaliteta – evropske norme za proizvode“; izdanje 2013; autori: Vojislav Božanić i Dušan Stokić;

2. “Praktikum za predmet Normativno regulisanje kvaliteta – evropske norme za proizvode“; izdanje 2013; autori: Vojislav Božanić i Dušan Stokić.

Ocena se formira na sledeći način:

 • pohađanje predavanja i vežbi – 5%
 • domaći rad (prezentacija) – 5%
 • seminarski rad – 25%
 • kolokvijum – 25%
 • pismeni ispit – 40%

Domaći rad podrazumeva izradu prezentacije jedne direktive i radi se timski, u grupama od 2 ili 3 studenta. Prezentovanje direktiva će biti organizovano u nekom od predviđenih termina (predavanja ili vežbi) koji će biti objavljeni na sajtu predmeta.

Seminarski rad se radi timski, u grupama od 2 ili 3 studenta, na odobrenu temu – jedan poslovni sistem i konkretan proizvod na koji se odnosi bar jedna direktiva Novog pristupa koja predviđa postavljanje CE znaka. Seminarski rad se predaje u elektronskoj formi (na mejl tosic.biljana@fon.bg.ac.rs) i može se braniti u nekom od predviđenih termina (vežbi) koji će biti objavljeni na sajtu predmeta. Predaja seminarskih radova nakon završetka semestra smanjuje ukupno ostvarene bodove, tako da se tada može ostvariti najviše 60 poena. Minimalan broj poena za priznavanje seminarskog rada je 60.

Kolokvijum obuhvata gradivo obrađeno u prvom delu semestra, uključujući materijale sa predavanja i vežbi. Kolokvijum se polaže u prvoj kolokvijumskoj nedelji. Položeni kolokvijum važi najviše godinu dana, odnosno do kraja tekuće školske godine.

Završni ispit je pismeni i obuhvata celokupno gradivo.

Kao literaturu za spremanje pismenog ispita potrebno je koristiti udžbenik i materijale sa predavanja i vežbi.

septembar, 2020.

prof. dr Gordana Pejović

doc. dr Ana Rakić

Biljana Tošić, dipl. inž. – master