Predmet: Sistem zaštite na radu

Raspored polaganja popravnog kolokvijuma iz Sistema menadžmenta zdravlja i bezbednosti na radu

Popravni kolokvijumi, i za I i za II kolokvijum, održaće se 26.12.2018. u terminu od 8:15 h (isti termin za oba).

Podsećamo studente, da popravni kolokvijum rade oni koji žele da poprave svoj učinak na nekom od kolokvijuma i mogu odabrati samo jedan od dva popravna kolokvijuma. Dakle, ne mogu se raditi oba popravna kolokvijuma (zato se i radi u istom terminu).

Dodatno, ko se opredeli da radi popravni kolokvijum, broj bodova koji na njemu ostvari će mu biti uzet u obzir za taj kolokvijum (čak i u slučaju da je taj broj bodova manji od onog ostvarenog u regularnom terminu).

Nakon popravnog kolokvijuma, sa početkom od 9:00 h biće održan drugi čas vežbi, na kome će biti emitovani video zapisi za obuke u svrhu bezbednog rada, iz jedne od tzv. „teških industrija“.


Termin predaje projektnog iz „Sistema zaštite na radu“ u januarskom roku 2016.

Rok za predaju projektnog je ponedeljak, 18.01.2016. godine, do 16 časova.

Projektni se predaje u papirnoj formi u kabinetu 004.

Ovaj termin za predaju se ne odnosi na studente koji ispit iz „Sistema zaštite na radu“ ne žele da polažu u januarskom ispitnom roku. Oni će projektni moći da predaju i uoči narednih ispitnih rokova, u terminima koji će biti objavljivani.

prof. dr Aleksandar Petrović                            Mladen Đurić


Raspored polaganja popravnog kolokvijuma iz „Sistema zaštite na radu“

U utorak 29.12.2015. u terminu od 10:15 održaće se popravni kolokvijum za PRVI kolokvijum.

Istog dana, u terminu od 11:15 održaće se popravni kolokvijum za DRUGI kolokvijum.

Popravni kolokvijum rade oni koji žele da poprave svoj učinak na nekom od kolokvijuma i mogu odabrati samo jedan od dva popravna kolokvijum. Dakle, ne mogu se raditi oba popravna kolokvijuma.

Ko se opredeli da radi popravni kolokvijum, broj bodova koji na njemu ostvari će mu biti uzet u obzir za taj kolokvijum (čak i u slučaju da je taj broj bodova manji od onog ostvarenog u regularnom terminu).

prof. dr Aleksandar Petrović                                         Mladen Đurić


Raspored polaganja prvog kolokvijuma iz „Sistema zaštite na radu“

U utorak 10.11.2015. u terminu od 10:15 kolokvijum mogu da polažu sledeći studenti: I_grupa_za_polaganje

Svi ostali kolokvijum mogu da polažu u terminu od 11:05.

Molimo vas da se pojavite u tačno zakazano vreme, kako biste mogli da radite kolokvijum onoliko koliko je predviđeno.

prof. dr Aleksandar Petrović                                         Mladen Đurić


Termin predaje projektnog iz „Sistema zaštite na radu“ u januarskom roku 2015.

Rok za predaju projektnog je petak, 16.01.2014. godine, do 16 časova.

Projektni se predaje u papirnoj formi u kabinetu 004.

Ovaj termin za predaju se ne odnosi na studente koji ispit iz „Sistema zaštite na radu“ ne žele da polažu u januarskom ispitnom roku. Oni će projektni moći da predaju i uoči narednih ispitnih rokova, u terminima koji će biti objavljivani.

prof. dr Aleksandar Petrović                                         Mladen Đurić


SISTEMA MENADŽMENTA ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI NA RADU – rezultati pismenog ispita – Februarski rok

Rezultate ispita iz februarskog roka možete preuzeti ovde.

Uvid u radove će se obaviti u utorak 04.02.2020. u 13h u 301a kod Jelene Ruso.

Svi studenti koji su odbranili projektni rad ranije, prijavili ispit za februar i žele da upišu ocenu, pozivaju se da dođu na dan usmenog ispita u četvrtak 06.02.2020. u 10h, sala 102. U indeks upisati naziv predmeta i datum 06.02.2020.

Na odbranu poneti jedan odštampan primerak rada za profesora.


Rezultati ispita iz „Sistema zaštite na radu“ u februarskom roku 2017.

Rezultate možete preuzeti na sledećem linku: SZNR_februar_2017

 • Ispit su položili studenti koji imaju 55 ili više poena u koloni „Ukupno“.
 • Uvid u rezultate bodovanja projektnih radova i pismenog ispita moguće je ostvariti u ponedeljak, 13.02.2017. u terminu 13:00 – 14:00 u kabinetu 004.
 • Usmeni ispit će se održati istoga dana (13.02.2017.), nakon uvida, od 14:30h.

Rezultati ispita iz „Sistema zaštite na radu“ u januarskom roku 2017.

Rezultate možete preuzeti na sledećem linku:  SZNR_januar_2017

 • Ispit su položili studenti koji imaju 55 ili više poena u koloni „Ukupno“.
 • Usmeni ispit će se održati prema terminu iz zvaničnog rasporeda ispita. 
 • Uvid u rezultate bodovanja projektnih radova i pismenog ispita moguće je ostvariti u ponedeljak, 23.01.2017. u terminu 12:00 – 13:00 u kabinetu 004.
 • Krajnji termin za predaju projektnih radova za naredni ispitni rok je sam dan ispita (do početka ispita).

Rezultati ispita iz „Sistema zaštite na radu“ u oktobarskom roku 2016.

 • Ispit su položili studenti koji imaju 55 ili više poena u koloni „Ukupno“.
 • Usmeni ispit će se održati prema terminu iz zvaničnog rasporeda ispita. 
 • Uvid u rezultate bodovanja projektnih radova i pismenog ispita moguće je ostvariti u četvrtak 22.09.2016. u terminu 12:30 – 13:00 u kabinetu 004.
 • Krajnji termin za predaju projektnih radova za naredni ispitni rok je sam dan ispita (do početka ispita).

Rezultati ispita iz „Sistema zaštite na radu“ u februarskom roku 2016.

 • Ispit su položili studenti koji imaju 55 ili više poena u koloni „Ukupno“. Pozivamo sve koji su polagali ispit u ovom roku da, čak i ukoliko nisu položili, dvoume se da li da upišu ocenu ili planiraju da polažu ispit ponovo, dođu na usmeni.
 • Usmeni ispit će se održati prema terminu iz zvaničnog rasporeda ispita. 
 • Uvid u rezultate bodovanja projektnih radova i pismenog ispita moguće je ostvariti u subotu 20.02.2016. u terminu 10:30 – 11:30 u kabinetu 004.
 • Krajnji rok za predaju projektnih radova za naredni ispitni rok je sam dan ispita (do početka ispita).

Rezultati ispita iz „Sistema zaštite na radu“ u januarskom roku 2016.

 • Ispit su položili studenti koji imaju 55 ili više poena u koloni „Ukupno“. Pozivamo sve koji su polagali ispit u ovom roku da, čak i ukoliko nisu položili, dvoume se da li da upišu ocenu ili planiraju da polažu ispit ponovo, dođu na usmeni.
 • Usmeni ispit će se, umesto u terminu iz zvaničnog rasporeda ispita, održati u petak 29. 01. 2016. u 14:00 u kabinetu 004. 
 • Uvid u rezultate bodovanja projektnih radova i pismenog ispita moguće je ostvariti u petak 29.01.2016. u terminu 12:00 – 13:30 u kabinetu 004.
 • Krajnji rok za predaju projektnih radova za februarski ispitni rok je ponedeljak 08.02.2016. do 12:00 časova u kabinetu 004.