Предмет: Технологија управљања квалитетом

Предаја и одбрана пројектних радова

Рок за одбрану пројектних радова за септембарски и октобарски рок је 24.08.2020. у 9.00h на Temas платформи.

Пројектни радови се шаљу електронски на maja.glogovac@fon.bg.ac.rs у назначеном термину одбране радова.


Планирање квалитата_пријава за полагање другог колоквијума

Поштовани студенти,

Због специфичних услова везаних за тренутну епидемиолошку ситуацију, неопходно је да се пријавите за полагање другог колоквијума, како би се могао креирати адекватан распоред колоквијума.

Пријава је доступна на линку: https://forms.gle/New72Zbf97nY2aiCA

Рок за пријаву је уторак 02.06.2020. до 23:59.

Пријава је услов за полагање колоквијума. Молимо вас да се не пријављујете уколико нисте сигурни да ћете приступити полагању, с обзиром да се у зависности од броја пријављених студената организују потребне мере превенције.


Предаја и одбрана пројектних радова за шк. год. 2019/2020

Пројектни радови се предају електронски на maja.glogovac@fon.bg.ac.rs.

Рок за предају пројектних радова је: 04.05.2020. до 9.00h.

Рокови за одбрану пројектних радова су:
- за јунски и јулски рок је 05.05.2020. у термину вежби од 8.00
- за септембарски и октобарски рок је 24.08.2020. у 9.00h у кабинету 301b

Пројектни радови се могу предати и бранити након ових термина, за максималних 60 поена. Предат и одбрањен пројектни рад је предуслов за излазак на усмени испит.


Предаја пројектних радова

Радови се предају у папирној форми у кабинету 301б и електронски на maja.glogovac@fon.bg.ac.rs.

Рок: Петак 24.05.2019. до 15:00.

Изглед прве стране са садржајем рада је у прилогу.


Preuzmi

MOODLE: УПУТСТВО ЗА ПРИСТПАЊЕ СИСТЕМУ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СЛУШАЈУ “МЕТРОЛОГИЈУ СА ОСНОВАМА ТЕХНИКЕ“ И “ПЛАНИРАЊЕ КВАЛИТЕТА“

У прилогу се налазе корисничко име и мејл са ФОН-овог система за студенте који слушају предмете “Метрологија са основама технике“ и “Планирање квалитета“. 

Студентима који до сада нису имали ФОН-ов мејл је мејл направљен.

Свим студентима који до сада нису имали корисничко име на “Moodle“-у, параметри приступа (заједно са шифром) су послати на мејл.

За студенте који су већ имали корисничко име на “Moodle“-у je мејл адреса усклађена са ФОН-овим мејлом, тако да могу сами да ресетују шифру на “Moodle“-у тако што могу да оду са почетне стране “Moodle“-a на “Forgotten your username or password“ и под ставком „Search by email address“ у пољу „Email address“ унесу ФОН-ов мејл и пристисну на дугме „Search“ које се налази испод „Email address“ поља. Тако ће им на ФОН-ов мејл бити послати нови параметри приступа. 

Студенти који су изгубили/заборавили шифру за ФОН-ов мејл могу да га ресетују лично у Рачунском центру уз индекс и личну карту.

Индекс је потребан као доказ да су студенти Факултета, а нарочито за студенте којима је замењен број индекса и разликује се од броја индекса који су добили приликом уписа на Факултет. 

MOT Moodle

ПK Moodle


ПЛАНИРАЊЕ КВАЛИТЕТА – Рок за предају Процедуре за управљање документацијом СМК

Четвртак, 25.05.2017. у електронској форми – на e-mail maja.glogovac@fon.bg.ac.rs.

Напомена: Процедуре је до назначеног рока потребно израдити садржајно, док је усклађивање форме и означавање процедуре у складу са упутством потребно урадити до рока за предају семинарског рада у целини.


Технологија управљања квалитетом- слушање и полагање испита у шк. 2016/2017

Позивају се студенти који су се у школској 2016/2017 години пријавили за слушање предмета Технологија управљања квалитетом да слушају наставу из предмета Планирање квалитета и да се јаве предметном наставнику због договора око полагања испита.


ТУК – Упутство за предају и одбрану семинарских радова – Додатни рок

Семинарски радови из Технологије управљања квалитетом предају се у папирној форми и уједно се бране у уторак 30.08.2016. у 09 часова у кабинету 004.

Изглед прве и друге стране семинарских радова је у прилогу.

Уз семинарски рад потребно је приложити Упутство за обликовање и означавање докумената СМК тима на основу чијег Упутства је рађен семинарски рад.

 


Preuzmi

Технологије управљања квалитетом_обавештење

Сви студенти који имају проблем са приступом интерактивном сајту за Технологије управљања квалитетом моле се да се обрате Бојану Јовановићу и дођу у петак од 15-18h у канцеларију 020a.


Додатни рок за предају семинарских радова

Уторак, 19.08.2014. до 12h у кабинету 004.

У овом року могуће је освојити највише 60 поена.

Семинарски радови се не могу предати изван овог термина. Предат семинарски рад је услов за излазак на испит.

Семинарски радови се предају у штампаној верзији и на CD-у. Изглед прве и друге стране семинарског рада дат је у прилогу.


Preuzmi

Predavanja na temu „Tehnologije upravljanja kvalitetom u kompaniji Coca Cola Helenic“

U okviru nastave na predmetu Tehnologije upravljanja kvalitetom, u sredu 16.4.2014. godine u 16.15 u sali 210, Tamara  Đurđić, dipl. ing, održaće predavanje na temu „Tehnologije upravljanja kvalitetom u kompaniji Coca Cola Helenic“. Tamara Đurđić obavlja funkciju  direktora održivog operacionog razvoja kompanije Coca Cola Helenic i bila je dugogodišnji direktor obezbeđenja kvaliteta u fabrici sokova „Fresh and Co“ u Subotici. Pozivaju se svi zainteresovani studenti da posete ovo zanimljivo predavanje.

dr Ivana Mijatović


Фебруар 2021

Увид у радове: понедељак, 22.02.2021. у 09:00 преко Teams платформе.


Preuzmi

Јун 2020

Увид у радове: четвртак 25.06.2020. у 13.00 преко Teams платформе.


Preuzmi

Вежбе 1

Садржај пројектног задатка.


Preuzmi

Akademska 2020/2021. godina

Predmetni nastavnici

dr Ivana Mijatović, redovni profesor

e-mail: ivanamt@fon.bg.ac.rs

konsultacije:  ponedeljak 14:00 – 16:00 časova ili uz najavu na MS Teams-u.

 

dr Maja Glogovac, docent

e-mail: maja.glogovac@fon.rs

konsultacije: petak od 10:15 do 12:15 časova ili uz najavu na MS Teams-u.

 

 

Osnovna literatura:

 • Ivana Mijatović, Autorizovana skripta iz Planiranja kvaliteta, 2019.
 • Standardi: ISO 9000, ISO 9001, ISO 10001, ISO 10002, ISO 10003, ISO 10004.
 • Dodatni materijali za izradu domaćeg zadatka, projektnog rada i pripremanje kolokvijuma i pismenog ispita nalaze se na timu predmeta na platformi MS Teams

 

Šira literatura:

 • Foster, S.T., Managing Quality – Integrating the Supply Chain, Pearson, 2017.
 • J. S. Oakland, TQM text with cases, Butterworth Heinemann, Great Britain, 2005.
 • D. C. S. Summers, Quality management – Creating and Sustaining Organizational Effectiveness, Prentice Hall, USA, 2005.

(Napomena: Knjige se mogu naći u biblioteci Fakulteta organizacionih nauka)

 

 

1. Kako se polaže ispit?

Ispit iz Planiranja kvaliteta se polaže sakupljanjem bodova kroz predispitne aktivnosti (domaći zadatak, projektni rad i dva kolokvijuma) i polaganje pismenog dela ispita. Pismeni ispit iz Planiranja kvaliteta se sastoji od sva dela. Prvi deo pismenog ispita čine zadaci i teorijska pitanja i može se polagati preko kolokvijuma ili klasično. Prosečan broj bodova sa I i II kolokvijuma zamenjuje prvi deo pismenog ispita i učestvuje u ukupnom zbiru bodova sa 30%. Položen samo jedan kolokvijum se ne može računati kao deo pismenog ispita. Kolokvijumi iz Planiranja kvaliteta  će se održati prema zvaničnom rasporedu polaganja kolokvijuma u letnjem semestru. Kolokvijumi se rade pismeno i traju 90 minuta. U junskom ispitnom roku se ne može ponoviti I ili II kolokvijum.

Klasičan ispit se odvija kroz pismeni ispit (u trajanju od 120 minuta) i usmeni ispit. Pismeni i usmeni ispit obuhvataju celokupno gradivo.

 

Ukupan broj bodova iz Planiranja kvaliteta je zbir bodova osvojenih za:

 • aktivnosti na časovima predavanja (od 0 do 5 bodova ili 5% od ukupnog broja bodova)
 • aktivnosti na časovima vežbi (od 0 do 5 bodova ili 5% od ukupnog broja bodova)
 • domaći zadatak (od 0 do 10 bodova ili 10 % od ukupnog broja bodova)
 • projektni rad (od 0 do 25 bodova ili 25 % od ukupnog broja bodova)
 • dva kolokvijuma ili prvi deo pismenog ispita (od 0 do 25 bodova ili 25 % od ukupnog broja bodova
 • drugi deo pismenog ispita (od 0 do 30 bodova ili 30 % od ukupnog broja bodova).

 

Broj bodova koje je potrebno prikupiti za odgovarajuću ocenu je:

-          manje ili jednako 51 bod: ocena 5

-          više od 51 i manje ili jednako 60 bodova ocena 6

-          više od 60 i manje ili jednako 70 bodova ocena 7

-          više od 70 i manje ili jednako 80 bodova ocena 8

-          više od 80 i manje ili jednako 90 bodova ocena 9

-          više 90 bodova  ocena 10.

 

2. Šta su predispitne aktivnosti?

Predispitne aktivnosti se sastoje od aktivnosti na časovima predavanja i vežbi, domaćeg zadatka i projektnog rada. Projektni rad se odnosi na primenu koncepta Quality planning spreadsheets na izabranim organizacijama. Projektni rad donosi maksimalno 25 bodova (izrada + odbrana). Domaći zadatak se odnosi na projektovanje procedure i donosi maksimalno 10 bodova.

Detaljna uputstva za izradu domaćeg zadatka biće data na časovima predavanja, a za izradu projektnog rada na vežbama.

Rok za predaju projektnog rada je: ponedeljak 24.05.2021. do 12h.

Rokovi za predaju domaćeg zadatka:

 • 28.04.2021. do 12.00
 • 26.05.2021.  do 12.00
 • Predaja domaćih zadataka posle ovih rokova će biti moguća samo uz medicinsku dokumentaciju dostavljenu prodekanu za nastavu.

Posle ovih rokova nije moguće predati domaći zadatak.

Rokovi za odbranu projektnih radova su:

 • Odbrana projektnih radova za junski i julski rok je 28.05.2021. u terminu vežbi
 • Odbrana projektnih radova za septembarski i oktobarski rok je 25.08.2021. u 11h u kabinetu 301b

Projektni radovi se mogu predati i braniti izvan ovih termina, za maksimalnih 60 poena. Predat i odbranjen projektni rad je preduslov za izlazak na usmeni ispit.

 

Bodovi na osnovu domaćih radova se ne mogu dobijati posle navedenih rokova. Osvojeni bodovi za sve aktivnosti važe za školsku 2020/2021. godinu. Sve ispunjene predispitne obaveze, kao i položen pismeni ispit u tekućoj školskoj godini važe do kraja školske 2020/2021. godine i ne mogu se prenositi u narednu školsku godinu.