Предмет: Технологија управљања квалитетом

Предаја и одбрана пројектних радова

Рок за одбрану пројектних радова за септембарски и октобарски рок је 24.08.2020. у 9.00h на Temas платформи.

Пројектни радови се шаљу електронски на maja.glogovac@fon.bg.ac.rs у назначеном термину одбране радова.


Планирање квалитата_пријава за полагање другог колоквијума

Поштовани студенти,

Због специфичних услова везаних за тренутну епидемиолошку ситуацију, неопходно је да се пријавите за полагање другог колоквијума, како би се могао креирати адекватан распоред колоквијума.

Пријава је доступна на линку: https://forms.gle/New72Zbf97nY2aiCA

Рок за пријаву је уторак 02.06.2020. до 23:59.

Пријава је услов за полагање колоквијума. Молимо вас да се не пријављујете уколико нисте сигурни да ћете приступити полагању, с обзиром да се у зависности од броја пријављених студената организују потребне мере превенције.


Предаја и одбрана пројектних радова за шк. год. 2019/2020

Пројектни радови се предају електронски на maja.glogovac@fon.bg.ac.rs.

Рок за предају пројектних радова је: 04.05.2020. до 9.00h.

Рокови за одбрану пројектних радова су:
- за јунски и јулски рок је 05.05.2020. у термину вежби од 8.00
- за септембарски и октобарски рок је 24.08.2020. у 9.00h у кабинету 301b

Пројектни радови се могу предати и бранити након ових термина, за максималних 60 поена. Предат и одбрањен пројектни рад је предуслов за излазак на усмени испит.


Предаја пројектних радова

Радови се предају у папирној форми у кабинету 301б и електронски на maja.glogovac@fon.bg.ac.rs.

Рок: Петак 24.05.2019. до 15:00.

Изглед прве стране са садржајем рада је у прилогу.


Preuzmi

MOODLE: УПУТСТВО ЗА ПРИСТПАЊЕ СИСТЕМУ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СЛУШАЈУ “МЕТРОЛОГИЈУ СА ОСНОВАМА ТЕХНИКЕ“ И “ПЛАНИРАЊЕ КВАЛИТЕТА“

У прилогу се налазе корисничко име и мејл са ФОН-овог система за студенте који слушају предмете “Метрологија са основама технике“ и “Планирање квалитета“. 

Студентима који до сада нису имали ФОН-ов мејл је мејл направљен.

Свим студентима који до сада нису имали корисничко име на “Moodle“-у, параметри приступа (заједно са шифром) су послати на мејл.

За студенте који су већ имали корисничко име на “Moodle“-у je мејл адреса усклађена са ФОН-овим мејлом, тако да могу сами да ресетују шифру на “Moodle“-у тако што могу да оду са почетне стране “Moodle“-a на “Forgotten your username or password“ и под ставком „Search by email address“ у пољу „Email address“ унесу ФОН-ов мејл и пристисну на дугме „Search“ које се налази испод „Email address“ поља. Тако ће им на ФОН-ов мејл бити послати нови параметри приступа. 

Студенти који су изгубили/заборавили шифру за ФОН-ов мејл могу да га ресетују лично у Рачунском центру уз индекс и личну карту.

Индекс је потребан као доказ да су студенти Факултета, а нарочито за студенте којима је замењен број индекса и разликује се од броја индекса који су добили приликом уписа на Факултет. 

MOT Moodle

ПK Moodle


ПЛАНИРАЊЕ КВАЛИТЕТА – Рок за предају Процедуре за управљање документацијом СМК

Четвртак, 25.05.2017. у електронској форми – на e-mail maja.glogovac@fon.bg.ac.rs.

Напомена: Процедуре је до назначеног рока потребно израдити садржајно, док је усклађивање форме и означавање процедуре у складу са упутством потребно урадити до рока за предају семинарског рада у целини.


Технологија управљања квалитетом- слушање и полагање испита у шк. 2016/2017

Позивају се студенти који су се у школској 2016/2017 години пријавили за слушање предмета Технологија управљања квалитетом да слушају наставу из предмета Планирање квалитета и да се јаве предметном наставнику због договора око полагања испита.


ТУК – Упутство за предају и одбрану семинарских радова – Додатни рок

Семинарски радови из Технологије управљања квалитетом предају се у папирној форми и уједно се бране у уторак 30.08.2016. у 09 часова у кабинету 004.

Изглед прве и друге стране семинарских радова је у прилогу.

Уз семинарски рад потребно је приложити Упутство за обликовање и означавање докумената СМК тима на основу чијег Упутства је рађен семинарски рад.

 


Preuzmi

Технологије управљања квалитетом_обавештење

Сви студенти који имају проблем са приступом интерактивном сајту за Технологије управљања квалитетом моле се да се обрате Бојану Јовановићу и дођу у петак од 15-18h у канцеларију 020a.


Додатни рок за предају семинарских радова

Уторак, 19.08.2014. до 12h у кабинету 004.

У овом року могуће је освојити највише 60 поена.

Семинарски радови се не могу предати изван овог термина. Предат семинарски рад је услов за излазак на испит.

Семинарски радови се предају у штампаној верзији и на CD-у. Изглед прве и друге стране семинарског рада дат је у прилогу.


Preuzmi

Predavanja na temu „Tehnologije upravljanja kvalitetom u kompaniji Coca Cola Helenic“

U okviru nastave na predmetu Tehnologije upravljanja kvalitetom, u sredu 16.4.2014. godine u 16.15 u sali 210, Tamara  Đurđić, dipl. ing, održaće predavanje na temu „Tehnologije upravljanja kvalitetom u kompaniji Coca Cola Helenic“. Tamara Đurđić obavlja funkciju  direktora održivog operacionog razvoja kompanije Coca Cola Helenic i bila je dugogodišnji direktor obezbeđenja kvaliteta u fabrici sokova „Fresh and Co“ u Subotici. Pozivaju se svi zainteresovani studenti da posete ovo zanimljivo predavanje.

dr Ivana Mijatović


Фебруар 2021

Увид у радове: понедељак, 22.02.2021. у 09:00 преко Teams платформе.


Preuzmi

Јун 2020

Увид у радове: четвртак 25.06.2020. у 13.00 преко Teams платформе.


Preuzmi

Вежбе 1

Садржај пројектног задатка.


Preuzmi

Akademska 2017/2018. godina

Predmetni nastavnik i asistent

 

dr Ivana Mijatović, vanredni profesor

e-mail: ivanamt@fon.rs

konsultacije:  utorak 16:00 – 18:00 časova u kabinetu 315.

 

dr Maja Glogovac, docent

e-mail: maja.glogovac@fon.rs

konsultacije: petak od 12:00 do 15:00 časova u kabinetu 301b.

 

 

Sva zvanična obaveštenja se objavljuju na sajtu:

http://e-learn.fon.bg.ac.rs/login/index.php,  rezultati i na http://kvalitet.fon.bg.ac.rs/ 

 

Osnovna literatura:

  • Ivana Mijatović, Autorizovana skripta iz Planiranja kvaliteta, 2017.
  • Standardi: ISO 9000:2015, ISO 9001:2015, ISO 10001:2007, ISO 10002:2014, ISO 10003:2007, ISO 10004:2012.
  • Dodatni materijali za izradu domaćih zadatak, seminarskog rada i pripremanje pismenog i usmenog ispita nalaze se na http://e-learn.fon.bg.ac.rs

 

 

Šira literatura:

  • J. S. Oakland, TQM text with cases, Butterworth Heinemann, Great Britain, 2005.
  • D. C. S. Summers, Quality management – Creating and Sustaining Organizational Effectiveness, Prentice Hall, USA, 2005.

(Napomena: Knjige se mogu naći u biblioteci Fakulteta organizacionih nauka)

 

 

1. Kako se polaže ispit?

 

Ispit iz Planiranja kvaliteta se polaže sakupljanjem bodova kroz predispitne aktivnosti, polaganje pismenog i usmenog dela ispita. Pismeni ispit iz Planiranja kvaliteta se može polagati preko kolokvijuma ili klasično. Prosečan broj bodova sa I i II kolokvijuma zamenjuje pismeni ispit i učestvuje u ukupnom zbiru bodova sa 30%. Položen samo jedan kolokvijum se ne može računati kao deo pismenog ispita. Kolokvijumi iz Planiranja kvaliteta  će se održati:

  • I kolokvijum: 18.04.2018. godine u 10.00 časova u sali 210.
  • II kolokvijum: 23.05.2018. godine u 10.00 časova u sali 210.

Kolokvijumi se rade pismeno i traju 90 minuta. U junskom ispitnom roku se ne može ponoviti I ili II kolokvijum.

 

Klasičan ispit se odvija kroz pismeni ispit (u trajanju od 120 minuta) i usmeni ispit. Pismeni i usmeni ispit obuhvataju celokupno gradivo.

 

Ukupan broj bodova = (0-10) bodova za aktivnosti na vežbama i predavanjima + 0.25 x bodovi za seminarski rad (0-100) + 0.30 x bodovi sa pismenog ispita (0-100) + 0.35 x bodovi sa usmenog ispita (0-100).

 

Broj bodova koje je potrebno prikupiti za odgovarajuću ocenu je:

-          manje ili jednako 55 bodova: ocena 5

-          više od 55 i manje ili jednako 64 boda ocena 6

-          više od 64 i manje ili jednako 73 boda ocena 7

-          više od 73 i manje ili jednako 84 bod ocena 8

-          više od 84 i manje ili jednako 93 bodova ocena 9

-          više 93 boda  ocena 10.

 

 

2. Šta su predispitne aktivnosti?

 

Predispitne aktivnosti se sastoje od aktivnosti na časovima vežbi i predavanja, rešavanja na studije slučaja i seminarskog rada.

 

Seminarski rad se odnosi na pripremu i izradu plana kvaliteta, kao i izradu dokumentata SMK u vezi sa planom. Seminarski rad donosi maksimalno 25 bodova (izrada + odbrana).

 

Rok za predaju seminarskog rada je: 23.05.2018. u terminu vežbi

 

Rokovi za odbranu seminarskih radova su:

  • Odbrana seminarskih radova za junski i julski rok je 30.05.2018. u terminu vežbi od 10h
  • Odbrana seminarskih radova za septembarski i oktobarski rok je 28.08.2018. u 12h u kabinetu 301b

 

 

Seminarski radovi se mogu predati i braniti izvan ovih termina, za maksimalnih 60 poena. Predat seminarski rad je preduslov za izlazak na usmeni ispit.

 

Bodovi na osnovu domaćih se ne mogu dobijati posle navedenih rokova. Osvojeni bodovi za sve aktivnosti važe za školsku 2017/2018. godinu.

 

 

Sve ispunjene predispitne obaveze, kao i položen pismeni ispit u tekućoj školskoj godini važe do kraja školske 2017/2018. godine i ne mogu se prenositi u narednu školsku godinu.