Predmet: Tehnologija upravljanja kvalitetom

Predaja i odbrana projektnih radova

Rok za odbranu projektnih radova za septembarski i oktobarski rok je 24.08.2020. u 9.00h na Temas platformi.

Projektni radovi se šalju elektronski na maja.glogovac@fon.bg.ac.rs u naznačenom terminu odbrane radova.


Planiranje kvalitata_prijava za polaganje drugog kolokvijuma

Poštovani studenti,

Zbog specifičnih uslova vezanih za trenutnu epidemiološku situaciju, neophodno je da se prijavite za polaganje drugog kolokvijuma, kako bi se mogao kreirati adekvatan raspored kolokvijuma.

Prijava je dostupna na linku: https://forms.gle/New72Zbf97nY2aiCA

Rok za prijavu je utorak 02.06.2020. do 23:59.

Prijava je uslov za polaganje kolokvijuma. Molimo vas da se ne prijavljujete ukoliko niste sigurni da ćete pristupiti polaganju, s obzirom da se u zavisnosti od broja prijavljenih studenata organizuju potrebne mere prevencije.


Predaja i odbrana projektnih radova za šk. god. 2019/2020

Projektni radovi se predaju elektronski na maja.glogovac@fon.bg.ac.rs.

Rok za predaju projektnih radova je: 04.05.2020. do 9.00h.

Rokovi za odbranu projektnih radova su:
- za junski i julski rok je 05.05.2020. u terminu vežbi od 8.00
- za septembarski i oktobarski rok je 24.08.2020. u 9.00h u kabinetu 301b

Projektni radovi se mogu predati i braniti nakon ovih termina, za maksimalnih 60 poena. Predat i odbranjen projektni rad je preduslov za izlazak na usmeni ispit.


Predaja projektnih radova

Radovi se predaju u papirnoj formi u kabinetu 301b i elektronski na maja.glogovac@fon.bg.ac.rs.

Rok: Petak 24.05.2019. do 15:00.

Izgled prve strane sa sadržajem rada je u prilogu.


Preuzmi

MOODLE: UPUTSTVO ZA PRISTPANJE SISTEMU ZA STUDENTE KOJI SLUŠAJU “METROLOGIJU SA OSNOVAMA TEHNIKE“ I “PLANIRANJE KVALITETA“

U prilogu se nalaze korisničko ime i mejl sa FON-ovog sistema za studente koji slušaju predmete “Metrologija sa osnovama tehnike“ i “Planiranje kvaliteta“. 

Studentima koji do sada nisu imali FON-ov mejl je mejl napravljen.

Svim studentima koji do sada nisu imali korisničko ime na “Moodle“-u, parametri pristupa (zajedno sa šifrom) su poslati na mejl.

Za studente koji su već imali korisničko ime na “Moodle“-u je mejl adresa usklađena sa FON-ovim mejlom, tako da mogu sami da resetuju šifru na “Moodle“-u tako što mogu da odu sa početne strane “Moodle“-a na “Forgotten your username or password“ i pod stavkom „Search by email address“ u polju „Email address“ unesu FON-ov mejl i pristisnu na dugme „Search“ koje se nalazi ispod „Email address“ polja. Tako će im na FON-ov mejl biti poslati novi parametri pristupa. 

Studenti koji su izgubili/zaboravili šifru za FON-ov mejl mogu da ga resetuju lično u Računskom centru uz indeks i ličnu kartu.

Indeks je potreban kao dokaz da su studenti Fakulteta, a naročito za studente kojima je zamenjen broj indeksa i razlikuje se od broja indeksa koji su dobili prilikom upisa na Fakultet. 

MOT Moodle

PK Moodle


PLANIRANJE KVALITETA – GRUPE ZA POLAGANJE I KOLOKVIJUMA

Prvi kolokvijum iz predmeta Planiranje kvaliteta održaće se 08.04.2017. u sali 006 u dve grupe:
Prva grupa:  u 14:00 časova – do prezimena Milovanović
Druga grupa: u 15:00 časova – od prezimena Milovanović


TUK – Uputstvo za predaju i odbranu seminarskih radova – Dodatni rok

Seminarski radovi iz Tehnologije upravljanja kvalitetom predaju se u papirnoj formi i ujedno se brane u utorak 30.08.2016. u 09 časova u kabinetu 004.

Izgled prve i druge strane seminarskih radova je u prilogu.

Uz seminarski rad potrebno je priložiti Uputstvo za oblikovanje i označavanje dokumenata SMK tima na osnovu čijeg Uputstva je rađen seminarski rad.

 


Preuzmi

ROK ZA PREDAJU PRVOG DELA PROJEKTNOG RADA

Prvi deo projektnog rada – Uputstvo za oblikovanje i označavanje dokumentacije SMK potrebno je poslati elektronski na maja.glogovac@fon.rs do 25.04.2016.


Tehnologije upravljanja kvalitetom_obaveštenje

Svi studenti koji imaju problem sa pristupom interaktivnom sajtu za Tehnologije upravljanja kvalitetom mole se da se obrate Bojanu Jovanoviću i dođu u petak od 15-18h u kancelariju 020a.


Dodatni rok za predaju seminarskih radova

Utorak, 19.08.2014. do 12h u kabinetu 004.

U ovom roku moguće je osvojiti najviše 60 poena.

Seminarski radovi se ne mogu predati izvan ovog termina. Predat seminarski rad je uslov za izlazak na ispit.

Seminarski radovi se predaju u štampanoj verziji i na CD-u. Izgled prve i druge strane seminarskog rada dat je u prilogu.


Preuzmi

Predavanja na temu „Tehnologije upravljanja kvalitetom u kompaniji Coca Cola Helenic“

U okviru nastave na predmetu Tehnologije upravljanja kvalitetom, u sredu 16.4.2014. godine u 16.15 u sali 210, Tamara  Đurđić, dipl. ing, održaće predavanje na temu „Tehnologije upravljanja kvalitetom u kompaniji Coca Cola Helenic“. Tamara Đurđić obavlja funkciju  direktora održivog operacionog razvoja kompanije Coca Cola Helenic i bila je dugogodišnji direktor obezbeđenja kvaliteta u fabrici sokova „Fresh and Co“ u Subotici. Pozivaju se svi zainteresovani studenti da posete ovo zanimljivo predavanje.

dr Ivana Mijatović


Februar 2021

Uvid u radove: ponedeljak, 22.02.2021. u 09:00 preko Teams platforme.


Preuzmi

Jun 2020

Uvid u radove: četvrtak 25.06.2020. u 13.00 preko Teams platforme.


Preuzmi

Seminarski radovi – Jun

Seminarske radove je potrebno uzeti (od 16.06.2014.  do 20.06.2014. u kabinetu 004) i poneti na usmeni ispit.


Preuzmi

Akademska 2017/2018. godina

Predmetni nastavnik i asistent

 

dr Ivana Mijatović, vanredni profesor

e-mail: ivanamt@fon.rs

konsultacije:  utorak 16:00 – 18:00 časova u kabinetu 315.

 

dr Maja Glogovac, docent

e-mail: maja.glogovac@fon.rs

konsultacije: petak od 12:00 do 15:00 časova u kabinetu 301b.

 

 

Sva zvanična obaveštenja se objavljuju na sajtu:

http://e-learn.fon.bg.ac.rs/login/index.php,  rezultati i na http://kvalitet.fon.bg.ac.rs/ 

 

Osnovna literatura:

  • Ivana Mijatović, Autorizovana skripta iz Planiranja kvaliteta, 2017.
  • Standardi: ISO 9000:2015, ISO 9001:2015, ISO 10001:2007, ISO 10002:2014, ISO 10003:2007, ISO 10004:2012.
  • Dodatni materijali za izradu domaćih zadatak, seminarskog rada i pripremanje pismenog i usmenog ispita nalaze se na http://e-learn.fon.bg.ac.rs

 

 

Šira literatura:

  • J. S. Oakland, TQM text with cases, Butterworth Heinemann, Great Britain, 2005.
  • D. C. S. Summers, Quality management – Creating and Sustaining Organizational Effectiveness, Prentice Hall, USA, 2005.

(Napomena: Knjige se mogu naći u biblioteci Fakulteta organizacionih nauka)

 

 

1. Kako se polaže ispit?

 

Ispit iz Planiranja kvaliteta se polaže sakupljanjem bodova kroz predispitne aktivnosti, polaganje pismenog i usmenog dela ispita. Pismeni ispit iz Planiranja kvaliteta se može polagati preko kolokvijuma ili klasično. Prosečan broj bodova sa I i II kolokvijuma zamenjuje pismeni ispit i učestvuje u ukupnom zbiru bodova sa 30%. Položen samo jedan kolokvijum se ne može računati kao deo pismenog ispita. Kolokvijumi iz Planiranja kvaliteta  će se održati:

  • I kolokvijum: 18.04.2018. godine u 10.00 časova u sali 210.
  • II kolokvijum: 23.05.2018. godine u 10.00 časova u sali 210.

Kolokvijumi se rade pismeno i traju 90 minuta. U junskom ispitnom roku se ne može ponoviti I ili II kolokvijum.

 

Klasičan ispit se odvija kroz pismeni ispit (u trajanju od 120 minuta) i usmeni ispit. Pismeni i usmeni ispit obuhvataju celokupno gradivo.

 

Ukupan broj bodova = (0-10) bodova za aktivnosti na vežbama i predavanjima + 0.25 x bodovi za seminarski rad (0-100) + 0.30 x bodovi sa pismenog ispita (0-100) + 0.35 x bodovi sa usmenog ispita (0-100).

 

Broj bodova koje je potrebno prikupiti za odgovarajuću ocenu je:

-          manje ili jednako 55 bodova: ocena 5

-          više od 55 i manje ili jednako 64 boda ocena 6

-          više od 64 i manje ili jednako 73 boda ocena 7

-          više od 73 i manje ili jednako 84 bod ocena 8

-          više od 84 i manje ili jednako 93 bodova ocena 9

-          više 93 boda  ocena 10.

 

 

2. Šta su predispitne aktivnosti?

 

Predispitne aktivnosti se sastoje od aktivnosti na časovima vežbi i predavanja, rešavanja na studije slučaja i seminarskog rada.

 

Seminarski rad se odnosi na pripremu i izradu plana kvaliteta, kao i izradu dokumentata SMK u vezi sa planom. Seminarski rad donosi maksimalno 25 bodova (izrada + odbrana).

 

Rok za predaju seminarskog rada je: 23.05.2018. u terminu vežbi

 

Rokovi za odbranu seminarskih radova su:

  • Odbrana seminarskih radova za junski i julski rok je 30.05.2018. u terminu vežbi od 10h
  • Odbrana seminarskih radova za septembarski i oktobarski rok je 28.08.2018. u 12h u kabinetu 301b

 

 

Seminarski radovi se mogu predati i braniti izvan ovih termina, za maksimalnih 60 poena. Predat seminarski rad je preduslov za izlazak na usmeni ispit.

 

Bodovi na osnovu domaćih se ne mogu dobijati posle navedenih rokova. Osvojeni bodovi za sve aktivnosti važe za školsku 2017/2018. godinu.

 

 

Sve ispunjene predispitne obaveze, kao i položen pismeni ispit u tekućoj školskoj godini važe do kraja školske 2017/2018. godine i ne mogu se prenositi u narednu školsku godinu.