Usmeni deo ispita iz SQŽS – mart 2014 održaće se 12.3. u 18h sala 004