Додатни рок за предају семинарских радова

Уторак, 19.08.2014. до 12h у кабинету 004.

У овом року могуће је освојити највише 60 поена.

Семинарски радови се не могу предати изван овог термина. Предат семинарски рад је услов за излазак на испит.

Семинарски радови се предају у штампаној верзији и на CD-у. Изглед прве и друге стране семинарског рада дат је у прилогу.


Preuzmi