Upravljanje kvalitetom u agroindustriji – Termin ispita

Ispit iz Upravljanja kvalitetom u agroindustriji će se održati u sredu, 20.08.2014. god. u sali 015 u 15.00 časova