Rezultati ispita u oktobarskom ispitnom roku

Darko Rajković 95/06 ….. 100 poena, konačna ocena 9

Ivan Janićijević