НОРК_Резултати_октобарски рок

У октобарском року на испит је изашао студент:

Лучић Милош, 837/11

и положио је писмени испит са 77 поена. Узимајући у обзир освојене поене по осталим основама, укупно је освојио 70.8 поена и добио оцену 7 (седам).

Моли се студент Лучић Милош да се око уписивања оцене у индекс договори са предметним наставником, др Горданом Пејовић. Потребно је да јој се јави на мејл адресу:

pejovic.gordana@fon.bg.ac.rs

Предметни асистент