Информације о предмету

Информације о предмету Инжењеринг квалитета 2014/2015.

Све испуњене предиспитне обавезе, као и положен писмени испит у текућој школској години важе до краја те шк. године и не могу се преносити у наредну школску годину.