Poslednji termin za prijavu grupa za izradu projektnog rada iz Kontrole kvaliteta ističe u sredu 25.3. Evidencija dosadašnjih prijava data je u nastavku. Svi prijavljeni raspoređeni su u grupe. Oznaku grupe koristiti u daljoj korespodenciji prilikom označavanja rešenja, delova projektnih radova itd.

 

R. Broj Grupa Ime Prezime Broj ind. St. Grupa
1 01/15 Aleksandra Berić 361/10
2 01/15 Milan Igranjatović 776/07
3 01/15 Jovičić Kristina 649/11
4 02/15 Milica Anđelković 558/11
5 02/15 Teodora Aćimović 580/12
6 02/15 Doroteja Veinović 611/11
7 03/15 Dragana Babić 563/12
8 03/15 Aleksandra Đoković 595/12
9 04/15 Milica Dedović 807/12
10 04/15 Ivana Đorđević 543/12
11 05/15 Anđela Barjaktarović 695/12
12 05/15 Marija Grgur 634/12
13 06/15 Tamara Giba
14 06/15 Nadja Ivković
15 06/15 Filip Marinović
16 07/15 Lučana Koraca 323/10
17 08/15 Filip Jeremić 720/11
18 08/15 Marko Hadžić 704/11
19 08/15 Jovan Mitić 824/11
20 09/15 Igor Dražović 551/11
21 10/15 Aleksandra Dujović 754/12
22 10/15 Nevena Đorđević 689/12
23 10/15 Zorana Ristić 680/12
24 11/15 Sonja Barna 707/11
25 12/15
Dusan
Milenkovic 764/08
26 13/15
Ana
Bokorov 877/11
27 13/15
Milica
Tomonjić 859/11
28 14/15
Vojin
Maksimović 871/12
29 14/15
Đorđe
Maričić 779/12
30 14/15
Mirjana
Marinković 790/12
31
15/15
Ana
Čobrenović 685/12 MKiS
32 15/15
Magdalena
Todosijević 573/12 MKiS
33 15/15
Biljana
Ranković 749/12 MKiS