Обавештење_НОРК_предиспитне обавезе_јун

Обавештавају се студенти који полажу „Нормативно регулисање квалитета – европске норме за производе“ у јунском испитном року, да ће се предаја Семинарског рада и/или усмено полагање колоквијума (за оне који нису испунили ове обавезе) обавити у термину:

петак, 19. јун, Кабинет 004, са почетком у 12.00ч.

Право да изађу на завршни, писмени испит (4. јула 2015.), имају сви они студенти који су положили Колоквијум и предали и одбранили Семинарски рад у предвиђеном року.

Студенти који имају једну или обе предиспитне обавезе, морају се пријавити асистенту Душану Стокићу (dusan.stokic@pks.rs 063/337-213) путем мејла или СМС-а.

мр Душан Стокић

Београд, 08.06.2015.г.