Rezultati_Domaći zadatak_OK

Dragi studenti,

rezultate domaćeg zadatka iz Osnova kvaliteta možete preuzeti ovde.

Najboljih 8 radova će biti izabrani iz svake grupe i studenti će dobiti mogućnost da prezentuju iste, i na taj način mogu osvojiti dodatna 3 poena. Termin prezentovanja najboljih radova će biti naknadno objavljen na sajtu predmeta.

Uvid u radove će se održati sledeće nedelje u terminu konsultacija predmetnih asistenata.

Predmetni nastavnici.