РОК ЗА ПРЕДАЈУ ПРВОГ ДЕЛА ПРОЈЕКТНОГ РАДА

Први део пројектног рада – Упутство за обликовање и означавање документације СМК потребно је послати електронски на maja.glogovac@fon.rs до 25.04.2016.