NORK_Kolokvijum i predaja seminarskog rada pred junski rok

Poštovani,

Termin za polaganje kolokvijuma i/ili predaju seminarskog rada iz predmeta Normativno regulisanje kvaliteta pred junski rok je petak, 10. jun od 16.30 do 17.30 časova u Laboratoriji 004.

Studenti koji izlaze na kolokvijum i/ili predaju seminarski rad u obavezi su da prijave svoj dolazak na mejl adresu: ddstokic@gmail.com

D. Stokić