Евиденција активности на вежбама

Број бодова који је остварен за активност на вежбама биће објављен у склопу целокупне евиденције бодова остварених у оквиру предмета.


Preuzmi