ТЕРМИНИ ИСПИТА У АПСОЛВЕНТСКОМ РОКУ

Термин писменог испита је 23.11.2016. у 12ч у сали Б003.

Термин усменог испита је 30.11.2016. у 15ч у кабинету 004.

Важно обавештење: сви студенти који су се пријавили да полажу Акредитацију и сертификацију у овом апсолвентском испитном року неoпходно је да се јаве асистенту Ани Трајковић на мејл anat@fon.bg.ac.rs (ради утврђивања да ли су испуњени предиспитни услови и ово важи за све студенте било да су положили или нису писмени део испита, и да ли су одбранили или нису семинарски рад).