Rezultati – Domaći zadatak

Dragi studenti,

u prilogu možete preuzeti rezultate domaćeg zadatka iz Osnova kvaliteta.

Studenti odabrani za prezentovanje domaćeg rada će biti naknadno obavešteni (na sajtu studijske grupe i putem mail adrese).

Domaći zadatak_Rezultati