НОРК_Промена времена предаје семинарског за 18.01.

Одбрана и предаја семинарског рада за студенте који су предвиђени за 18.01. од 17 часова, помера се на 18 часова!

Д. Стокић