НОРК_термин предаје семинарског рада

Студенти који полажу Нормативно регулисање квалитета у фебруарском року своје семинарске радове могу да предају и одбране у суботу, 4. фебруара у 16 часова, у лабораторији 004.

Д. Стокић