Технологија управљања квалитетом- слушање и полагање испита у шк. 2016/2017

Позивају се студенти који су се у школској 2016/2017 години пријавили за слушање предмета Технологија управљања квалитетом да слушају наставу из предмета Планирање квалитета и да се јаве предметном наставнику због договора око полагања испита.