Рок за предају Упутства за обликовање и означавање документације

Петак, 28.04.2017. у термину вежби у папирној форми.