МЕТРОЛОГИЈА СА ОСНОВАМА ТЕХНИКЕ – ГРУПЕ ЗА СЛУШАЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКИХ ВЕЖБИ

Прве лабораторијске вежбе из предмета Метрологија са основама технике биће одржане у понедељак, 24.04.2017. у лабораторији 004, у две групе:

Прва група:  од 14:00 до 15:00 часова – до презимена Павловић
Друга група: од 15:00 до 16:00 часова – од презимена Павловић