OSNOVE KVALITETA – REZULTATI KOLOKVIJUMA

Rezultati kolokvijuma su u prilogu.

Uvid u radove će biti održan u četvrtak, 04.05.2017. od 12h do 13h u kabinetu 004.

OK Rezultati kolokvijuma