OSNOVE KVALITETA – REZULTATI ISPITA U JUNSKOM ROKU

Rezultate ispita i ukupne ostvarene poene možete pronaći na sledećem linku.

Upis ocena će se održati u ponedeljak 03.07.2017. u 14:00, a uvid u petak 30.07.2017. u terminu od 12:00 – 13:00 – u kabinetu 004.

Ispit su položili studenti koji imaju 55 ili više bodova (u koloni „Ukupno“). Ocene se formiraju u skladu sa sledećom raspodelom.

Bodovi

0 – 55

55 – 64

64 – 73

73 – 82

82 – 91

91 – 100

Ocena

5

6

7

8

9

10