OSNOVE KVALITETA – Rezultati ispita u Julskom roku

Rezultate ispita u julskom roku kao i zbirnu tabelu sa poenima možete preuzeti ovde

Uvid u radove iz Osnova kvaliteta će se održati sutra (12.07.2017) od 11:30-12:30 časova u 004. Upis ocene će se održati isti dan u 13:00 časova u 004.

Ispit su položili studenti koji imaju 55 ili više bodova (u koloni „Zbir“). Ocene se formiraju u skladu sa sledećom raspodelom.

Bodovi

0 – 55

55 – 64

64 – 73

73 – 82

82 – 91

91 – 100

Ocena

5

6

7

8

9

10