Рок за предају пројектног рада из предмета „Управљање квалитетом“ у септембарском испитном року

Пројектни рад предаје се до суботе, 02.09.2017. до 20h, у електронској форми слањем на mail адресу horvat@fon.bg.ac.rs.