Rok za predaju projektnog rada iz predmeta „Upravljanje kvalitetom“ u septembarskom ispitnom roku

Projektni rad predaje se do subote, 02.09.2017. do 20h, u elektronskoj formi slanjem na mail adresu horvat@fon.bg.ac.rs.