Rezultati ispita iz predmeta “Osnove kvaliteta“ – Septembarski rok 2017.

Rezultate ispita u septembarskom ispitnom roku, kao i zbirnu tabelu sa poenima možete preuzeti ovde.

Uvid u radove će se održati u ponedeljak, 11. septembra 2017. godine, od 12:00 do 13:00 časova u kabinetu 301a. Upis ocena će se održati istog dana u 13:00 časova u 301a.

Ispit su položili studenti koji imaju 55 ili više bodova (u koloni „Zbir“). Ocene se formiraju u skladu sa sledećom raspodelom.

Bodovi

0 – 55

55 – 64

64 – 73

73 – 82

82 – 91

91 – 100

Ocena

5

6

7

8

9

10