СПИСАК СТУДЕНАТА ПО ГРУПАМА И РАСПОДЕЛА ДИРЕКТИВА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Ажуриран списак студената по групама и расподелу директива за презентацију можете пронаћи овде.

* Правилници на српском језику могу се преузети са сајта Привредне коморе Србије, са портала “CE знак“.