Презентација решења студије случаја

Решења студије случаја „Трагедија на стадиону“ презентоваће се у четвртак 14.12.2017.
Предвиђено време за презентацију је 5 минута по тиму.