Термин испита и предаје радова

Предаја семинарских и пројектних радова: 21.06.2018. од 11:00 до 13:30 у кабинету 301б
(у папиру и електронски)

Испит: 28.06.2018. у 11:00 у учионици 102.