Rezultati pismenog ispita iz predmeta Upravljanje kvalitetom_septembar 2018.

Rezultate ispita, kao i termine uvida u radove, usmenog ispita i upisa ocena možete pogledati ovde.