Rezultati ispita_Osnove kvaliteta_Septembar 2018

Rezultate ispita možete preuzeti u prilogu.

Uvid u radove će se održati u četvrtak 13.09.2018 od 11:30-13:00h u 301a.

Upis ocene će se održati u četvrtak 13.09.2018 u 13:30h u 301a.

Pre upisa ocene potrebno je upisati naziv predmeta u indeks i datum polaganja ispita 05.09.2018.

Rezultati ispita_Osnove kvaliteta_Septembar 2018