Градиво за припрему првог колоквијума из Стандардизације 1

Градиво за припрему првог колоквијума обухвата прве четири главе из књиге Стандардизација 1.