Rok za predaju projektnog rada za Januarski ispitni rok 2019

Rok za predaju projektnog rada iz Osnova kvaliteta za januarski ispitni rok je 25.01.2019. godine do 16h u papirnoj formi (kabinet 301a) i elektronskoj formi predmetnom asistentu na mail:

Jelena Ruso jelena.ruso@fon.bg.ac.rs