Стандардизација 1_поени остварени на домаћем задатку

Резултате домаћег задатка можете погледати овде.